Archive For 29 maj 2015

Skelett i garberoben – en stilstudie initiativlöshet

By |

Publicerat 2015-05-29   I nytt sedan 2009.  I Sameradion/TV gjordes för några veckor sedan en genomlysning vad som hänt sedan 2009 då Sametinget i ett principbeslut uttalade att alla samiska kvarlevor från  förkristen tid och senare under kristen tid som dels grävt upp från gravar, dels kvarlevor som på annat sätt rekvirerats  av företrädare från…

Read more »

Ny finsk ”sameminister” – En bock i trädgården ?

By |

Publicerad 2015-05-28   Ministerlistan presenterad Den nyvalde finske statsminister Juha Sipilä presenterade i veckan både sin nya regeringsförklaring och sin nya regering. Innan tillkänna givande hade de spekulerats vilka poster partiet Sannfinnländaran(SF) skulle besätta. Sannfinländarna som är de näst största partiet i Finland är ett populistiskt parti på högerkanten med en nationalistisk profil. Kan inte jämföras…

Read more »

Sametingets plenum – mycket snack och lite verkstad

By |

Publicerat 2015-05-28     Trenden håller i sig  Sametingets plenum som nu hålls i Arvidsjaur fortsätter tycks följa tidigare års trend, nämligen mycket snack och lite verkstad.   Tendens verkar fortsätta. Föredragningslista är tunn och och de två tunga sak politiska sakärenden är förslaget till ett näringspolitiskt program och den framtida samepolitiken. . Ärenden från utskotten…

Read more »

Sametinget – arena för samisk politik, eller ?

By |

Publicerad 2015-05 28 Sametingets 69:e plenumsmöte  i Arvidsjaur har nu nått sin tredje dag. En summering av vilka politiska frågor  som  hittills avhandlats är det beklämmande. På föredragningslistan fanns upptaget 14 ärenden. Av dessa utgjorde 5 ärenden s k formalia frågor, 4 ärenden vad informationsfrågor. Endast  2 ärenden – Rennäringspolitiska handlingsplanen och direktiv för Sametingets arbete med den…

Read more »

Sveriges största brottmål startar i Gällivare tingsrätt

By |

Publicerad 2015-05-26   Ett civilrättsligt mål eller brottmål I veckan, närmare bestämt tisdagen  den 26  maj startar rättsprocessen mellan Girjas sameby  och den svenska staten, företrätt av Justitiekanslern (JK) har vid Gällivare tingsrätt (mål nr T 323-09). I målet yrkar den samiska parten i första hand att tingsrätten ska fastställa att Samebyn i förhållande till staten ensam har…

Read more »

Girjas sameby ./. staten genom Justitiekanslern (dnr 3360-09-5) – bättre rätt till småviltsjakt och fiske

By |

Publicerat 24 maj 2015 Girjas sameby (Samebyn) har vid Gällivare tingsrätt (mål nr T 323-09) yrkat i första hand att tingsrätten ska fastställa att Samebyn i förhållande till staten ensam har rätten till småviltsjakt och fiske inom Samebyns område på Gällivare kronoöverloppsmark 2:1 (Området). Samebyn yrkar vidare att tingsrätten, som en konsekvens av denna ensamrätt,…

Read more »

Nationalparkernas dag

By |

Publicerad 2015-05-25     80 % av Sveriges nationalparks areal Söndagen den 24 maj  firas ”Nationalparkernas dag” som uppmärksammar att det är 102 år sedan riksdagen utnämnde Sveriges nio första nationalparker. I världsarvet Laponia hittar du de 4 nationalparkerna Sarek, Padjelanta/Badjelánnda, Stora Sjöfallet/Stuor Muorkke och Muddus/Muttos och därmed över 80 % av Sveriges nationalparksareal.  Sarek…

Read more »

Till salu – köp en svensk riksdagspolitiker

By |

Till salu – köp en svensk riksdagspolitiker

Bild: Riksdagen   Publicerad 2015-05-20     Korruption  Sverige är tillsammans med de övriga nordiska grannarna det länder i världen som har minst korruption i världen enligt olika internationella organ. Trots detta dyker det upp nu och då mut-affärer på kommuner, landsting och företag. Det finns dock ett mått av hyckleri i denna fråga eftersom många…

Read more »

Från Dálvadis strand till Arvidsjaur, den 26-28 maj 2015

By |

Från Dálvadis strand till Arvidsjaur, den 26-28 maj 2015

Bild: Sametinget   Publicerad 2015-05-19   Vid Dálvadis strand 2013   Bilden föreställa de nyvalda ledamöterna i Sametinget vid det konstituerande plenum i augusti 2013. Det har nu snart gått två år sedan denna samling vid Dálvadis strand. I den styrelse som då valdes med Håkan Jonsson, partiet Jakt och fiske (JoF) som styrelseordförande det skett…

Read more »

Sametingets plenum i Arvidsjaur, 26-28 maj, 2015

By |

Publicerat 2015-01-19   Sametingets ledamöter samlas till sammanträde i Arvidsjaur  Plenum  den 26-28 maj 2015 kl. 8.30-18.00 Arvidsjaur, hotel Laponia Plenum avslutas senast kl. 15 på torsdagen. För aktuella handlingar finns att tillgå på:   www.sametinget.se/plenum  

Read more »