Kallelse till Sámiid Riikkabellodats årsstämma i Gällivare.

Publicerad 2015-05-04

 

 

Sámiid Riikkabellodats årsstämma 2015 hålls i Gällivare.

Lokal: Quality Hotel & Resort Lapland, Gällivare

Tid: Tisdagen den 2 juni 2015, kl 17.30

Dagordning:

Öppnande av årsstämman
Val av mötesordförande för årsstämman
Val av sekreterare för årsstämman
Val av två justeringspersoner
Styrelsens verksamhetsberättelse och ekonomisk rapport år 2014
Revisionsberättelse år 2014
Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen
Budget för verksamhetsåret år 2015
Val av ordförande för 2015
Val av 3 ledamöter till styrelsen 2015-2016
Val av två revisorer och en ersättare 2015
Val av 3 ledamöter och en ersättare till Valberedning 2015
Information från Sametinget
Avslutning av årsstämman

VÄLKOMMEN

Partistyrelsen