Preliminär slutrapport från FN:s Permanenta Forum för Urfolk

Preliminär slutrapport från FN:s Permanenta Forum för Urfolk

Fourteenth Session of the UN Permanent Forum on Indigenous Issues

 

Publicerad 2015-05-04

Slutrapport

FN:s Permanenta Forum för Urfolk (UNPFII) 14:e session avslutades fredagen den 2 maj i New York.  UNPFII antog ett preliminärt slutdokument som snart kommer ut i en slutlig version på alla FN:s 6 officiella språk.  Språken i fråga är  engelska, spanska, ryska, franska, arabiska  och kinesiska. I slutdokumentets/rapportens  olika avsnitt finns en deskriptiv inledning och sedan ett antal rekommendationer.  Årets rapport är betydligt kortare tidigare rapporter. Den är både mindre ”pratig” och innehåller färre rekommendationer än tidigare,  med större fokus.

Se nedan de olika länkarna i rapporten. Länkarna finns också på UNPFII hemsida.

Fourteenth Session of the UN Permanent Forum on Indigenous Issues

 

Samisk deltagande

Vid den UNPFII:s 14:e session deltog  flera samiska delegationer. Utöver Sametingeten deltog representanter för  Samerådet, Nisson Forum, Saminuorra, Vägsvisarna mfl.  Alla tre Sametinget höll anföranden som tidigare publicerats på denna hemsida. Efter 2010 infördes en nyordning som möjliggjorde det för  urfolksparlamentariker kan tala dels på egna vägnar och fick dessutom särskilt anvisade platser i mötessalen. Sametinget på svensk sida gjorde debut på UNPFII session genom Josefin Skerks  anförande.

 

————————————————

As the draft report on the fourteenth session is being prepared, different elements of the report become available as draft reports. These ”L” documents will eventually be combined into the final report of the session. Note that these are draft reports. They are not final drafts.

E/C.19/2015/L.2 Outcome of the high-level plenary meeting also known as the World Conference on Indigenous People

E/C.19/2015/L.3 Indigenous peoples and the post 2015 development agenda

E/C.19/2015/L.4 Youth self harm and suicide

E/C.19/2015/L.5 Half day discussion on the Pacific region

E/C.19/2015/L.6 Draft procedural report

E/C.19/2015/L.7 Comprehensive dialogue with United Nations agenci

E/C.19/2015/L.8 Human rights

E/C.19/2015/L.9 Future Work

E/C.19/2015/L.10 Draft decisions recommended by the Permanent Forum for ECOSOC