Från Dálvadis strand till Arvidsjaur, den 26-28 maj 2015

Från Dálvadis strand till Arvidsjaur, den 26-28 maj 2015

Bild: Sametinget

 

Publicerad 2015-05-19

 

Vid Dálvadis strand 2013

 

Bilden föreställa de nyvalda ledamöterna i Sametinget vid det konstituerande plenum i augusti 2013. Det har nu snart gått två år sedan denna samling vid Dálvadis strand. I den styrelse som då valdes med Håkan Jonsson, partiet Jakt och fiske (JoF) som styrelseordförande det skett ett visst manfall, när Olov J Sikku av sitt eget parti tvingades lämna vice ordförande posten. I hans ställ valdes Christina Åhrén för Min Geaidnu och senare upplyftes JoF:s Josefina Skerk till vice ordförande. Det är första gången ett och samma parti både innehar ordförande och vice ordförande posten. Det är nog mer än Håkan Jonsson någonsin kunde ana i sina vildaste drömmar vid Sametingets öppnade 1993. Dessvärre kan nog den bästa av drömmar snart övergå till mardrömmar inom politiken.

En ny organisatorisk ordning

Sametinget har den innevarande mandatperioden opererad med en nyordning där nämnderna  fått mer att säga till om,  samtidigt som detta reducerat styrelsen makt.  Med Olov J Sikkus sorti som ordförande i näringsnämnden trädde Sofia Mörtlund in som ny ordförande i nämnden. Av Sametinget nämnder och råd, inklusive presidiet, styrelsen och Samefonden innehar partiet JoF sex  av tio ordförande poster. Det man kan konstatera är att JoF sedan Sametinget tillkomst 1993 satt ett nytt rekord. I formell mening är JoF det parti som har haft mest makt eller rättare sagt mest inflytande under en och samma mandat period. Trots denna starka position märks detta inte politiskt och JoF politiska klassiska retorik viskas  det numera bara om, samtidigt som de politiska initiativen lyser med sin frånvaro.

Ett politiskt myrlandskap 

Sametinget politiska landskap kan jämföras med myrmarkerna i Sjauna. Sametingets styrelseordförande Håkan Jonsson måste här hoppa från tuva till tuva, samtidigt som han får slåss med myggen och om vintern har han svårt att orientera både sig själv och politiken. Att leda en minoritetsregering i en proportionell vald styrelse är inte det lättaste, samtidigt som de uttalade alliansfria stödpartiet Min Geaidnu brottas med interna problem gör  inte bördan lättare. Ett annat annat kanske mer renodlat stödparti till JoF, nämligen partiet Samerna har i realiteten sprängts i bitar, om än kanske inte i  i tusen bitar.   Den tidigare partiledaren Lars W Svonni,tillika grundare av partiet Samerna, har hopp av partiet och annonserat att avser att bilda ett nytt enfråge parti till nästa val.  Den politisk allians som Håkan Jonsson leder i Sametinget är minst sagt skakig och labil. Samtidigt får man  konstatera att logiken bakom  hans strategi att driva en icke-politik genom att senarelägga och fördröja ärenden genom administrativa och politiska  ”lappkast” verkar ha tröttat ut oppositionen, hållit ihop hans bräckliga allians  och fått media att tappa intresset av vad som sker i Sametinget. Ett litet felsteg av Håkan Jonsson kan dock bli ödestiget i det fall det blir en förtroende omröstning, vem vet på vilket morgonhumör hans allianspartners i Min Geaidnu och Samerna råkar vara.

En ny kanslichef har trätt till

Efter många turer har nu Sametinget en ny kanslichef i Aino Taube. Hon har nu snart avverkat sin smekmånad på jobbet. Förhoppningsvis, för att använda ett svenskt ordspråk ”blir det ordning på torpet”.  Nu får man hoppas att både personalen på kansliet så att säga vet sin plats och politikerna i framförallt i styrelsen håller sig i skinnet och inte blandar in sig i förvaltningsfrågor m.m.

Ett problem som både styrelseordförande Håkan Jonsson och kanslichefen Aino Taube får se till att ev. politiska problem i styrelsen, nämnderna och plenum inte fortplantas in i kansliet förvaltningsapparat och vice versa.

En gammal kanslichef blir utelåst

Turbulensen i Sameskolstyrelsen (SAMS) fortsätter. SAMS skolchef är nu princip utelåst från sitt jobb tillsvidare. Samtidigt pågår rättsliga och andra processer för att få rätsida på det hela. Processen har väl gått så lång att skolchefens tid nu är över. När väl detta är över är frågan hur man skall utkräva det politiska ansvaret för sammanbrottet i SAMS styrelse. Tre ledamöter i SAMS hur nu avgått och ersatts. Vid plenum i Arvidsjaur den 26-28 maj skall fyllnadsval till SAMS styrelse genomföras.  Återstår att se  om man lyckas  välja in  inledamöter i SAMS styrelse som både är in kompetenta, insiktsfulla och kan balansera den lite nyckfulla och egotrippade styrelseordföranden Börje Allas. Trots alla märkliga turer i SAMS och Börje Allas misslyckande  som styrelseordförande att hålla ihop styrelsen, verkar han ha fortsatt  orubbat förtroende hos dennes  partiledare Anders Kråik,  JoF och Håkan Jonsson. Konflikten i SAMS är väl den bidragande orsaken till varför  Lars W Svonni lämnat partiet Samerna.

SAMS har sedan en tid tillbaka tillsatt en inhyrd skolchef som ser till att verksamheten rullar på som vanligt, men slitningarna i SAMS styrelse skapat oro i organisationen och bland föräldrarna. Det är nog dags att Sametinget ser till att SAMS får en stabil och kompetent ledning som är kapabel att implementera målen och  intentionerna i Sametingets utbildningspolitiska program.

 

-:-