Till salu – köp en svensk riksdagspolitiker

Till salu – köp en svensk riksdagspolitiker

Bild: Riksdagen

 

Publicerad 2015-05-20

 

 

Korruption 

Sverige är tillsammans med de övriga nordiska grannarna det länder i världen som har minst korruption i världen enligt olika internationella organ. Trots detta dyker det upp nu och då mut-affärer på kommuner, landsting och företag. Det finns dock ett mått av hyckleri i denna fråga eftersom många svenska företag för att få kontrakt i utomlands är villiga att muta sig fram. fram. I Sverige finns det lång tradition inom vapenexportindustrin att muta strategiskt, på samma sätt som många andra gör  inom vapenindustrin globalt.  Senast var det Telia som muta sig fram i diktatur  i det forna Sovjet Unionen.

Politiker som låter sig köpas

Framträdande politiker och tjänsteman inom den politiska sfären är eftertraktade byten i affärsvärlden. I många länder finns det därför regler där f.d. topp politiker och tjänstemän sätts i karantän under nått år, för så att säga avlägsna dem från ”syltburken” och inte ge dem möjlighet att använda sig den kunskap och de kontakter som man tagit med sig från politiken.

I Sverige finns det inga sådana regler. Under senare tid har tendensen varit den att efter varje riksdagsval och regeringsskifte ”köps” många ministrar och andra topp politiker och tjänsteman över till  näringslivet och till lobby organisationer, innan så att säga spåren kallnat. Exemplen är många som t.ex. statsministrarna Carl Bildt och Göran Persson. När frågan om karantäns bestämmelser kommer upp har den tid efter annan avvisats på ett typiskt  självförhärligande av  den svenska verkligheten. Korruption och mutor existerar inte i denna värld.

Möjlig mutresa 

Riksdagsledamoten, och tidigare same-, landsbygds- och jordbruksministern, Eskil Erlandsson (C) har enligt Svenska Dagbladet låtit sig bjudas på en jaktresa i Tyskland, av det mycket skandal omsusade  skogsbolaget SCA.  Skandalerna kring lyxresor med SCA affärs jet tidigare har lett till att den ansvarige VD i SCA och delar av styrelsen avpolletterats.

Enligt SvD Näringsliv handlar det om en exklusiv vildsvinsjakt på ett slott. En jakt som kostar cirka 20 000 kronor per deltagare enligt SCA.  Eskil Erlandsson bekräftar för SvD att han deltagit i jakten, men att han betalat ca 5000 kronor evenemanget. Den tidigare sameministern anser att han följt det regelverk som gäller och betonat vikten med arbetet att skapa nätverk.

Tvivelaktigt beteende

Experter på frågeställningar kring mutor ställer sig dock frågande till Erlandsson förklaring mot bakgrund att det enligt näringslivskoden är förbjudet att lämna förmåner till den som utövar myndighet, som till exempel riksdagsledamöter som fattar beslut om lagstiftning.  När  pressen på Erlandsson ökat meddelade Erlandsson genom sin pressekreterare att han var bredd att betala ytterligare för resan enligt SvD.  Senare i ett meddelande till SVT nyheter uttalar Erlandsson att han vill göra rätt för sig och är bredd att betala vad de kostade.

Riksenheten mot korruption, som utreder misstänkta mutbrott i SCA:s representation kommer sannolikt också att kolla upp omständigheterna kring Erlandsson jaktresa till Tyskland.

En korrupt verklighet

I samband med att den svenska regeringen arbetade med förslaget till den fria fjälljakt reformen1991/92 , framkom det att tjänstemän som beredde ärendet i samband med detta hade varit inbjuda på jaktevent av Svenska Jägarförbundet på deras slott i Östra Marma. Från berört departement anförde man samma skäl som Erlandsson om vikten att skapa nätverk. Nu i efterhand har det genom grävande journalister framkommit att nätverks byggandet mellan Svenska Jägarförbundet, tjänstemän på jordbruksdepartementet och berörda länsstyrelser var så framgångsrikt att man lyckades helt utestängde samerna från hela beredningsprocessen. Nu är det många initierade som menar att genomförande av fjälljakts reformen var skandalartat på många sätt och inte värdigt en rättsstat, men ”so what”, majoriteten i en svensk riksdag fick som man ville. Har man att göra med ett  ”korrupt” lagstiftande församling eller i bästa fall en aningslös sådan, så får man förlita sig på rättsväsendet i Sverige fungerar som det anstår en rättsstat och korrigerar rättsövergrepp och medvetna manipulationer det allmänna rättsmedvetandet.

Den 27 maj 2015 påbörjas följaktligen rättegången mellan den svenska staten och Girjas sameby om bättre rätt till jakt och fiske i Gällivare tingsrätt.