Nationalparkernas dag

Publicerad 2015-05-25

 

 

80 % av Sveriges nationalparks areal

Söndagen den 24 maj  firas ”Nationalparkernas dag” som uppmärksammar att det är 102 år sedan riksdagen utnämnde Sveriges nio första nationalparker. I världsarvet Laponia hittar du de 4 nationalparkerna Sarek, Padjelanta/Badjelánnda, Stora Sjöfallet/Stuor Muorkke och Muddus/Muttos och därmed över 80 % av Sveriges nationalparksareal.  Sarek och Sjöfallet tillhör den äldsta skaran som ny fyller 102 år.  Dessutom är Sarek och Stora Sjöfallet/Stuor Muorkke är det äldsta nationalparkerna  i Europa.

Koloniala projekt 

Sarek och Stora Sjöfallet/Stuor Muorkke som blev nationalparker för 102 år sedan hade   nationalparkerna Yostemite och Yellowstone i USA som förebild. I dessa nationalparker  tvingades  urbefolkningen att lämna sig traditionella området, ett öde som dock samerna slappa att möta. Etableringen av Sarek och Stora Sjöfallet/Stuor Muorkke var liksom sina amerikanska förebilder koloniala projekt, där urfolken antingen kördes bort eller ignorerades.

Det tog nästan 100 år innan den svenska statsmakten efter initiativ från samiska sida beslutade att införa en ny förvaltningsmodell där samerna blev delaktiga förvaltningen av nationalparkerna och större respekt visades för samernas rättigheter.

Nya nationalparker

I anslutning till firandet av nationalparkernas dag  har Naturvårdsverket annonserat fem nya områden som myndigheten vill ge status som nationalpark.

Det fem föreslagna områdena är  Reivo, Nämdöskärgården, Bästeträsk, Åsnen och Vålådalen-Sylarna-Helags. De föreslagna nya nationalparkerna har områden med  värdefulla naturskogar,  oexploaterad skärgård och ett storslaget fjällområde som ska bevaras från exploatering. Inom sinom tid kan  29 nationalparker bli 34. Bedömare uppskattar att de  kommer det att dröja ända till 2020 innan ett färdigt underlag finns för alla fem.

Sametinget har har i en tidigare remissrunda bifallit förslaget  att Reivo och  Vålådalen-Sylarna-Helags skall bli nationalparker.

 

http://laponia.nu/245-nationalparkernas-dag/