Ny finsk ”sameminister” – En bock i trädgården ?

Publicerad 2015-05-28

 

Ministerlistan presenterad

Den nyvalde finske statsminister Juha Sipilä presenterade i veckan både sin nya regeringsförklaring och sin nya regering. Innan tillkänna givande hade de spekulerats vilka poster partiet Sannfinnländaran(SF) skulle besätta. Sannfinländarna som är de näst största partiet i Finland är ett populistiskt parti på högerkanten med en nationalistisk profil. Kan inte jämföras med Sverigedmokraterna, utan mer likt Fremskrittspartiet, bl.a kritiska till invandring.   Lite överraskande fick partiet Sannfinländarna två nyckel positioner i den nya finska regeringen. Ny utrikesminister blev SF partiledare Timo Soine, som en längre tid varit ledamot i Europa Parlamentet.

En bock i trädgården ?

Till ny justitie- och arbetsmarknadsminister utsågs  SF:s Jari Lindström. I denna egenskap blir han ansvarig för sampolitiken  i Finland. Den nya justitieminister är inte jurist. Han är inte helt nollställd i same-relaterade frågor eftersom han var ledamot i en av utskotten i finska riksdagen under förra mandat perioden behandlade förslaget till ny sametingslag och ratificeringen av ILO:s konventionen. Han tillhörde den stora majoritet i finska riksdagen som  motsatte sig reformerna.

Nya riksdags behandling av ILO konventionen 169

I den regeringsförklarings som tillkännagav nämns inga samepolitiska ambitioner. Den nya regering och riksdagen ärvde den tidigare regerings förslag att ratificera ILO:s konvention 169, eftersom den förra finska riksdagen i december 2014 valde bordlägga ärendet, vilket innebär ärendet måste hanteras av nu sittande regering och riksdag.

Stor skepsis

Från samiska sida har uttrycks stor skepsis till den nya regerings ambitioner. Den förre Sametings presidenten Klemmetti Näkkäläjärvi beskriver detta som en tragisk paradox att både utrikes- och justitieminister posterna innehas av ett parti som öppet är motståndare till mänskliga rättigheter i en kommentar till YLE. Svenska Folkpartiets ledare Carl Haglund uttrycker också stor förvåning över att det inte sägs ett ord om samerna i den nya regeringsförklaringen, mot bakgrund att samerna är  Europas enda urfolk. Noteras i detta sammanhang att det är första gången på 44 års som inte Svenska Folkpartiet inte sitter i den finska regeringen. Svenska Folkpartiet stöds primärt av en svensktalande befolkning i Finland som beräknas var omkring  200 000 personer.

In i kylan

Sammanfattningsvis väntar  de flesta bedömare  att den nya regeringen kommer att inta en mycket negativare hållning till de samiska frågorna i Finland de närmaste åren. Det finska Centerpartier, vars starkaste fäste är Finska Lappland är väl de parti som kan betraktas som de mest ”samefientliga” i den nya regeringskoalitionen. Sannfinländarna är fortfarande ett oskrivet kort, men det mesta tyder på ligger nära Centerpartiet. De moderata partiet Kokoomus som leds av den förre statsministern Alexander Stubb är det parti som kan betrakats som ett relativt ”samevänligt” parti. Den kommande 4 år på finsk sida kommer sannolikt bli en samepolitisk ”backlash”/motreaktion mot den tidigare relativa samevänliga hållning som den förra finska regeringen stod för.