Sametinget – arena för samisk politik, eller ?

Publicerad 2015-05 28

Sametingets 69:e plenumsmöte  i Arvidsjaur har nu nått sin tredje dag. En summering av vilka politiska frågor  som  hittills avhandlats är det beklämmande. På föredragningslistan fanns upptaget 14 ärenden. Av dessa utgjorde 5 ärenden s k formalia frågor, 4 ärenden vad informationsfrågor. Endast  2 ärenden – Rennäringspolitiska handlingsplanen och direktiv för Sametingets arbete med den framtida samepolitisk – är de politiska sakfrågor som plenum fattat beslut om.

Den politiska majoritetens beredningen av Sametinget Rennäringspolitiska handlingsprogram är ett uppvisande av arrogans och brist på respekt för det uppdrag som Sametinget har som sektorsansvarig för rennäringsfrågorna. Att Jakt- och fiskesamerna driver igenom en bordläggning av Rennäringspolitiska programmet i plenum är ett märkligt förfarande eftersom bordläggning oftast uppfattas som ett instrument för minoriteten i ett politisk valt organ.

En försiktig analys av agerandet från den politiska ledningens med Jakt- och fiskesamerna i spetsen under detta och de närmast föregående plenumsmötena visar att det verkar  som att allt färre politiska sakfrågor på plenums dagordning är  en medveten strategi från partiet  Jakt- och fiskesamerna. Anledningen till denna strategi kan vara att Jakt- och fiskesamerna inte vill ha en politisk debatt i viktiga samepolitiska frågor i plenum. Retoriken från Håkan Jonsson i början av denna mandatperiod var ju att Sametinget ska enas politiskt nu. Ett Sameting med lugn och ro är viktigare för Jakt- och fiskesamerna än behandling av aktuella samepolitiska frågor som stärker och utvecklar Sametinget som ett organ för samisk självbestämmande.

Partiledaren för Jakt- och fiskesamerna Håkan Jonsson verkar också fastnat i oppositionsrollen – trots att Jonsson har ledarrollen i Sametinget och i det politiska arbete.  Rennäringsfrågor, samiska språkfrågor, samiska utbildningsfrågor är nedtonade på Håkan Jonssons politiska agenda. Frågan är vad Håkan Jonsson prioriterar i stället?

Ingrid Inga

Partiordförande

070 55 42 999