Archive For 29 maj 2015

Skelett i garberoben – en stilstudie initiativlöshet

By |

Publicerat 2015-05-29   I nytt sedan 2009.  I Sameradion/TV gjordes för några veckor sedan en genomlysning vad som hänt sedan 2009 då Sametinget i ett principbeslut uttalade att alla samiska kvarlevor från  förkristen tid och senare under kristen tid som dels grävt upp från gravar, dels kvarlevor som på annat sätt rekvirerats  av företrädare från…

Read more »