Aktuellt från Sámiid Riikkabellodats årsstämma i Gällivare

Publicerat 2 juni 2015

Sámiid Riikkabellodat har vid sin årsstämma den 2 juni 2015 valt följande ledamöter till partistyrelsen:

Ordinarie ledamöter 2015-2016:

Britt Sparrok, omval

Göran Jonsson, omval

Torkel Stinnerbom, omval

Ersättare 2015-2016: 

Lars-Anders Baer, omval

Johanna Njajta, nyval

Ann-Christin Blind, omval

Ingrid Inga  omvaldes enhälligt till partiordförande.

Årsstämman har 2014 förutom Ingrid Inga föregående år valt Matti Berg och Paulus Kuoljok till ordinarie ledamöter och Sylvia Simma, Lars-Gunnar Simma och Per-Olof Nutti som ersättare.

Förutom ordinarie frågor på årsstämman lämnades information om aktuella politiska frågor i Sametinget av ordförande i Nämnden för Sameskolstyrelsen samt Sámiid Riikkabellodats valda företrädare i Sametingets styrelse och nämnder.

Ingrid Inga

Ordförande

070 55 42 999