JK:s ombud i Girjasmålet – agerar som ”brännvinsadvokater”

Publicerad 2015-05-03

 

Besvärande brännvins advokatyr 

Girjasmålet är nu inne på sin andra förhandlingsvecka vi Gällivare tingsrätt. JK företräds genom advokaterna Jonas Löttiger och Hans Forssell på advokatbyrån Eversheds. Advokatbyrån tillhör det övre skiktet av advokatbyråer i Stockholmsområdet med en imponerad omsättning. Byrån har varit inblandade i en rad kända rättsprocesser och även tidigare företrätt den svenska staten i juridisk komplicerade frågor. Att just denna advokatbyrå fått uppdraget att företräda JK är sannolikt uppkopplat till något slags statlig upphandlings arrangemang.

Enligt vad som rapporteras av SR Sameradion under tisdagen den 2 juni lär staten ombud Anders Forssell uttalat att den samiska parten talan är politiskt betingad.  ”Detta är politik ni håller på med när ni hävdar rättigheter” lär han ha uttalat.  Han underbyggde sin tes genom kvasi-vetenskapliga påståenden, där han genom en uppenbar populistisk revisionistisk historieskrivning kom med en rad uppseendeväckande påståenden och tolkningar av vad som hänt i sameområdet.

En cyklop i advokatkläder

JK:s uppträdande i tingsrätten i Gällivare under tisdagen den 2 juni är på många sätt uppväckande och nästan rent av sensationellt. Att ett ombud för JK avvisar en motparts talan som politisk är unikt. Det man kanske skulle förväntan sig är att den samiska motparten möjligtvis skulle kunna hävda att rättegången har en politisk dimension. Att detta kunde hända i 1960-talet Sydafrika är en sak, men att en vit välutbildad svensk jurist från en välrenommerad advokatbyrå som företräder den svenska staten i mål mellan staten och samerna, utan att blinka hävdar att samernas talan saknar grund, genom att avfärda den samiska partens bevisning som politisk betingad. Det mest uppseendeväckande är dock den argumentationen och typ av empiri som här anförs, vilket borde få det bildade svenska etablissemanget att generat fråga sig hur JK låta sina ombud att uppträda så ”obildat”, ja rent av ”ociviliserat”.

Historierevisionism 

Forssell framställan som var i många stycken en förvirrande presentation där han hävdade att den svensk staten inte har några folkrättsliga förpliktelser visavi samerna vare sig om man  var urfolk eller inte. Utöver detta var framställan en mycket ovetenskaplig exposé kring samernas etnicitet, identitet och status där syftet att osynliggöra både samerna som folk och att man var bärare av några rättigheter i paritet med andra svenska medborgare.

Ring klocka in

Att det funnits och finns en existerande historierevisionism i Sverige i förhållande till samerna är numera ingen hemlighet. Förnekande att samerna har ägt mark eller andra rättigheter på civilrättslig grund i det samiska området på samma sätt som andra svenska medborgare sitter långt inne och än värre är om detta skall ha en relevans år 2015. Att man på en advokatbyrå i närheten av Stureplan i Stockholm under en kafferast kan uttrycka att alla samiska krav av rättslig karaktär är politisk till sin natur i en svensk kontext är en sak, men när en välrenommerad advokat under en huvudförhandling utan tvekan påstår det samma på vägnar av Justitiekanslern är skrämmande, i vart fall både för enskilda samer och samerna som ett folk. Det kan förvisso inte jämföras med vissa kretsars förnekelse av att förintelsen inte ägt rum, men varningsklockorna borde i vart fal ringa i viss mer upplysta kretsar.