JK vinglar ut från juridikens körfält in i absurdum

Publicerat 2015-06-11

 

JK träder fram

Samtidigt som närmare 60 svenska forskare ifrågasätter JK processföring i Girjasmålet i Dagens Nyheter  kommenterar JK, Anna Skarin saken i Svensk Dagbladet den 11 juni 2015.

JK kommentarer är i många stycken märkliga och sätter en ytterligare relief till hur JK:s ombud Anders Forsell agerat i rättegången. Sammanfattningsvis har Forsell inledningsvis i målet uttalat dels att den samiska partens yrkande och bevisning är politisk, dels att Sverige inte har några folkrättsliga förpliktelser, dels använt begreppet ”lappar” onyanserat, dels att han för märkliga resonemang om etnicitet, med syfte att visa att samerna inte ensamma brukat dessa marker, samtidigt som han påstått att det finns en tendens under senare decennier att inom utredningsväsende och forskningslitteratur som betonar och understödjer samiska intressen och anspråk.

Lappar är nomader

Från samernas sida är det deras identitet som gör att de driver processen menar JK i intervjun SvD.  Beträffande forskarnas kritik säger JK att hon har inte har några invändningar, samtidigt som hon i en senare mening ändå säger ” att forskningen stödjer urfolks rättigheter”.  När hon kommer i på användningen av begreppet ”lappar” blir JK resonemang ännu svårare och snårigare. Läs detta och begrunda:

”Nu är jag inte historiker. Men samer är etniskt baserat medan lappar är ett begrepp för nomadiserade personer. Lappar till skillnad från bondebefolkning, kanske. Man är ju bara same om man bestämmer sig för att vara det. Allt är ju en lek med ord”.

När man läser SvD intervjun med JK Anna Skarin förstår man varför hon fortfarande har förtroende för advokat Anders Forsell advokatyr. Dessutom är JK Anna Skarin Sveriges högsta jurist i formell mening.

Allt är en lek med ord

Sannolikt hade nog Girjas sameby inte förväntat sig att JK ombud skulle uppträda som den klassiska Gällivare figuren ”Likavaara Frans”. Någon gång under mitten på 1900-talet blev Likavaara Frans arresterat för att han tjärande en telefonstolpe. Poliskonstapeln hotade att han kunde ställs inför rätt om han inte slutade att tjära stoppen, emedan Likavaara Frans replikerade med att säga att han inte både kunde vara svarande 0ch ”tjärande” i en rättegång.

 

http://www.svd.se/jks-uttalanden-om-samer-vacker-…/…/sverige