Justitie Kanslern – Finlands sak är vår

Justitie Kanslern  – Finlands sak är vår

Publicerad 2015-06-25

 

Märklig processföring – med baktanke

Efter 4 veckors huvudförhandling avslutas  den 25 maj rättegången mellan den svenska staten  och Girjas sameby i Gällivare tingsrätt. I processer där Justitie Kanslern (JK), statens högste jurist är inblandad brukar JK:s  företrädare var väldigt formella och strikta i sin processföring. När Girjas processen inleddes den 26 maj i Gällivare tingsrätt överraskade JK:s  ombud de flesta bedömare med att tala mer i politiska termer än att argumentera juridiskt. Girjas talan avfärdades som politiskt grundad på deras etnicitet. JK använde genom begreppet ”lapp/lappar” när det talades om samer utan nyansering. Inte nog med de så betecknades svensk forskning som partisk och allt för pro-samisk.

Pro-samisk forskning

JK avfärdande av den samiska och samiskrelaterade forskning som bedrivits i Sverige på senare tid som pro-samisk och därmed partisk och utan bevisvärde. Detta fick givetvis forskarvärlden att gå i taket och som föranledde att 59 prominenta forskare på Dagens Nyheters debatt protesterade mot både den svenska statens sätt att argumentera och den kunskapssyn som statens tala i Girjasmålet vid Gällivare tingsrätt baseras.

Forskarna menar statens hantering av forskningsresultat i rättsprocessen med Girjas sameby utgör ett hot mot Sverige som rättsstat och kunskapsnation.

Debatt inlägget är unikt på många sätt, dels för att forskaretablissemanget inte bara underkänner statens talan och indirekt dagens statliga samepolitik, dels att den är undertecknad så många personer i den svenska forskarvärlden.

Historisk revisionism

I sitt syfte att avfärda forsknings och kunskapsläget i Sverige hade JK kallat in Matti Enbuske, docent vid universitet i Oulu, som vittnat för statens räkning. Enbuske hävdade att alla som forskar kring samiska frågor vinklar historien till en kolonial historia och att man inte inte kan jämföra hur Amerikas och Australiens urfolk behandlats historiskt.

Den finske historikern Matti Enbuske  är också en kontroversiell forskare när det gäller just forskningen om samer och samiska rättigheter till land och vatten. Enbuske är en av de forskare som den finska staten städslat och finansierat för forska om samiska landrättigheter i finska Lappland i början av 2000-talet. Bedömare har menat att detta var ett försök från den finska staten  att underminera och ifrågasätta framförallt konklusioner i Kajsa Korpijaako-Labba doktorsavhandling: Om samernas rättsliga ställning i Sverige-Finland : en rättshistorisk utredning av markanvändningsförhållanden och -rättigheter i Västerbottens lappmark före mitten av 1700-talet. Enbuskes m.fl. rättsliga och historiska utredningar har inte lyckats med att rubba Korpijaakos konklusioner, även om man hittat nytt material i arkiven. Dessutom är dessa utredningar enbart publicerade på finska, vilket inte gjort det möjligt för en  icke finsk publik att ta del resultaten och kritiskt granska dessa. Matti Enbuskes framträdande i Gällivare tingsrätts generar nog många seriösa forskare på finsk sida och är också ett tydligt exempel där även civiliserade rättsstater som Finland och Sverige inte dra sig för att vinklat beskriva historien och även rent av omskriva historien i Sápmi och relationen till det samiska folket för att behålla makten över samerna och även rättigheter som samerna äger och besitter som vilka andra medborgarens som helst i Sverige.

Finland sak år vår

Matti Enbuskes vittnes mål i rätten förklarade till en del JK strategi i målet. Lite förenklat har JK använt en strategi i rätten som sannolikt skulle ha använts av Finlands motsvarighet i JK i en eventuell process mellan den finska staten och någon samisk part om rätten till land och vatten. JK har också använt den finska modellen i syfte att blanda ihop begreppen relaterad till definition av samer, etnicitet, lappar, nomader m.m.  När den finska riksdagen i tidigare i behandlade förslaget om ändringar i en finska Sametingslagen och ratificering ILO konventionen 169 tidigare i år  hördes i den offentliga, primärt i finska Lappland underfär samma argumentation som JK advokater använde. Här kan man nästa använda en slogan från andra världskriget. När Sovjet anföll Finland under de så kallade ”Vinterkriget” 1939/40 uttalades av många i Sverige att  ”Finland sak år vår”, vilket innebar att Sverige stödde Finland med förnödenheter, utan även med vapen.  Nu verkar Sveriges JK vara inne samma tema, men denna gång är inte fienden Sovjet Unionen, utan det samiska folket.

JK talar i samma termer som Sverige Demokraten

Om nu JK advokater kommit med märkliga utsagor är JK Anna Skarins uttalanden än mer märkliga och skrämmande.  I en intervju i SvD påstår Skarin att de från samernas sida är det deras identitet som gör att de driver processen. I samma intervju säger Skarin rörande begreppet ”lappar” att: ”Nu är jag inte historiker. Men samer är etniskt baserat medan lappar är ett begrepp för nomadiserade personer. Lappar till skillnad från bondebefolkning, kanske. Man är ju bara same om man bestämmer sig för att vara det. Allt är ju en lek med ord”.

Vad är det JK Anna Skarin egentligen menar? Hennes uttalade är lika dubiöst som när den svenska riksdagens vice talman Björn Söder talade om att samerna inte är svenska utan tillhör den samiska nationen. JK Anna Skarin uttalande tangerar här Sverige Demokraternas retorik, men är än mer grumlig. Att den svenska statens högste jurist som Anna Skarin är kan uttal sig så mångtydigt, oprecist och rent av kolonialistiskt är uppseende väckande.

Byter man ut begreppen ”lappar, nomader, same”, med negrer, judar, zigenare, vandrande folket i JK uttalande får man kanske ett bättre perspektiv på vad hon egentligen uttalade, möjligtvis menade.

”Allt är ju en lek med ord”

Det värsta med det hela är att JK inte verkar förstå eller reflektera över innehållet i hennes uttalande. Hade en jurist högt upp i hierarkin i USA:s rättsväsende uttalat sig lika slarvigt som JK Anna Skarin hade personen fått sparken eller i vart falla fått stå till svars för detta offentligt, men nu råkar hon som tur är bara vara Justitie kansler i Sverige.

Dom i målet

Tingsrätten i Gällivare meddelade vid  rättegångens avslutning  att domen i målet kommer att  bli offentlig den 25 november 2015.  Beträffade rättegångskostnaderna återkommer man till när parterna redovisat sina kostnader under senare hälften av augusti månad.