Sámiid Riikkabellodats styrelse 2015-2016

Sámiid Riikkabellodat har vid en välbesökt årsstämma i Gällivare den 2 juni 2015 valt styrelse för perioden 2015-2016:

Ingrid Inga, omval styrelseordförande

Britt Sparrok, omval vice styrelseordförande – suppleant Lars-Anders Baer, omval

Göran Jonsson, nyval ordinera ledamot –  suppleant Johanna Njaijta, nyval

Torkel Stinnerbom, omval – suppleant Ann-Christin Blind, omval

Valda vid årsstämman 2014:

Ingrid Inga – suppelant Sylvia Simma

Matti Berg  –  suppleant Lars-Gunnar Simma

Paulus Kuoljok – suppleant Per-olof Nutti

Förutom sedvanliga årsmötesärenden lämnade SáRs förtroendevalda information om det aktuella politiska läget i Sametingets styrelse och nämnder. Vidare besökte Börje Allas, ordförande för nämnden för Sameskolstyrelsen (SAMS) vår årsstämma och lämnade en aktuell lägesinformation från SAMS.

 

Ingrid Inga

Ordförande

070 55 42 999