De har slutat regna mindre nu – klimatet bli än mer komplicerat

De har slutat regna mindre nu  – klimatet bli än mer komplicerat

Publicerad den 3 augusti 2015

 

Kall och regnig  sommar

Samtidigt som Norden upplevt en väldigt kall och regnig sommar, så har samtidigt närmare 1000  människor dött av extrem värme i länder i Asien och Mellan Östen. I media rapporteras just nu att monsunregnen i Asien är extrema och ar förorsakat stora översvämningar och redan har flera hundra människor  omkommit.

Globalt var  2014 var varmaste året ­sedan vi började registrera temperaturer. Förra värmerekordet sattes 2010. Enligt SMHI var medeltemperaturen i Piteå  0,8 plusgrader under mars månad 2015. Noteringen slog det förra värmerekordet på 0,2 plusgrader från mars 2014.

Skakigt klimat och osäkra politiker

Det är FN:s ramkonvention om klimatförändringar (United Nations Framework Convention on Climate Change, UNFCCC) som är ramverket för den internationella klimatpolitiken. Klimatkonventionens övergripande mål är att koncentrationen av växthusgaser i atmosfären ska stabiliseras på en nivå som förhindrar en farlig mänsklig störning av klimatsystemet. År 2015 har varit ett intensivt klimatår med en massa förberedande möten och sessioner inför det stora klimatmötet  i Paris den 30 novemer – 11 december 2015, där man förhoppningsvis kan enas  om en global klimat överenskommelse. I Europa talas det inte så mycket klimatförändringar och det gäller också Sverige, men de lär väl  dra ingång under hösten.

USA tar initiativet 

Den 2 augusti 2015 lade  Vita huset  ut en video på nätet där president  Barack Obama uttalade att klimatförändringar framförallt är  ett problem kommande  generation och då måste  USA  göra något. Obama har tagit fram en klimatplan som kan han menar är det stötsta  steget som USA har tagit för att stoppa klimatförändringarna. Går den igenom kan det betyda hundratals stängda kolkraftverk i USA uppges i  media i USA.

Den 3 augusti 2015 förväntas  Obama presentera det sista steget i en klimatplan för att stoppa klimatförändringarna.  Kraftverk uppges att bli tvungna att  sänka sina utsläpp med 32 procent fram till år 2030 jämfört med år 2005. I dag står kolkraftverken för knappt 40 procent av koldioxidutsläppen och det finns inga federala begränsningar, en poäng Obama också underströk i sin video. För att kompensera borfallet av kolkraften måst sol- och vindkraften både byggas ut och belönas på olika sätt.

Sol- och vindkraft

Tanken är att delstater som satsar på sol- och vindkraftverk blir belönade och enligt Washington Post och New York Times räknar Vita Huset med att förnyelsebar energi ska stå för 28 procent av elen år 2030 om Obamas klimat initiativ genomförs.  Idag står det för 22 procent.  Kol svarar för det mesta av växthusgaserna globalt. Enligt beräkningar är det ca.  44 procent av alla utsläpp.

I april 2015 publicerade  Bloomberg Business en rapport  titeln Början på slutet,  där framgick att kapaciteten i alternativa energislag som sol och vind ökade snabbare 2013 än av kol, olja och gas tillsammans. Det kan vara trendbrottet många drömt om.

Obamas utspelar har redan mött motstånd både i delstater med kol och republikanerna i senaten och representanthuset, vilket sannolikt kommer sluta med att frågan slutligen får avgöras av USA:s högsta Domstol.

Inför Paris – visa USA:s ledarskap

Obamas utspel skall bl.a. ses mot den kommande klimatkonferansen i Paris i månadsskiften november- december 2015. Obama initiativ kommer innebära att USA  slipper sälla sig till klimatskeptikerna med  ryggen fri  kan  Obama agera enligt devisen ”yes we can” i Paris om några månader.

Påven stöder urfolken

Världen över mobiliserar också urfolken inför Paris konferensen. Numera har urfolken fått en ny yttest viktigare medspelare, nämligen påven. Den 16 juni  presenterar påven Franciskus sin encyklika (en rundskrift till katolska kyrkan) om klimatförändringarna.  I encyklikan argumenterar påven för drastisk  minskning av koldioxidutsläppen och framhöll att urfolken  livstil och världssyn är efterföljansvärd om man  vill bekämpa klimatförändringen. Dessutom ifrågasätter han tro på den ständiga ekonomiska tillväxten.

Reaktionerna till påvens encyklika har varit  både positiva, medan andra andades dock stor skepticism. Nu är också den katolska kyrkan på klimatbarrikaden – vad de nu kan betyda på kort och långs sikt återstår att se.

https://www.facebook.com/WhiteHouse