FN:s specialrapportör i urfolksfrågor Victoria Lucia Tauli-Corpuz besöker Sápmi

Publicerat 2015-08-25

 

Storbesök i Hemavan-Tärnby

FN:s specialrapportör i urfolksfrågor Victoria Lucia Tauli-Corpuz  besöker Hemavan-Tärnaby  den 25-27 augusti 2015. Hon har invitrats av Sápmi av de nordiska sametingen genom  Samiskt Parlamentariskt Råd. Vid besöket kommer hon också att träffa  representanter för Sveriges, Norges och Finlands regeringar, samiska NOG organisationer. Den svenska regeringen representeras av  kultur- och demokratiminister Alice Bah Kuhnke.

Victoria Tauli-Corpuz  till Igorot folk i  Filippinerna. Hon är urfolksaktivistspelade och efterträdde Ole Henrik Magga som ordförande FN:s Permaneta Formum för urfolk.

Uppföljning

Vicky T-Corpus besök ske se som en uppföljning av den förre special rapportören   James Anaya besök i  Rovanemi, Sapmi 2010. James Anayas besök var unikt  i förhållande till FN:s protokoll så till vida att besökte ett urfolk i tre länder, med berörda länders godkännande. Anyas rapport 2011 är väl den mest initierade FN rapports som hitta skrivit, dessvärre har väl t.ex. den svenska regeringen inte tagit Anayas rekommendationer på allvar. Att  kultur- och demokratiminister Alice Bah Kuhnke bemödat sig att träffa specialrapportören är positiv signal.

Temat

Special rapportören Vicky T-Corpus kommer framförallt sätta fokus på förhållanden kopplade till extraktiv industri som  gruvor, vindkraft, oljeutvinning, skogsbruk m.m.  Av de skälet startar hennes besök  på tisdag  med ett fältbesök till det planerade gruvområdet i Rönnbäck.

I samband med besöket skall hon hinna träffa träffa Sametingen, regeringarna och olika samiska organisationer. Vid överläggningarna kommer hon att kommuniceras både muntligen om situationen i Sápmi.