FNs specialrapportör Victoria Tauli-Corpus besöker Rönnbäcken

Publicerat 25 augusti 2015

FNs speicalrapportör Victoria Tauli-Corpus inleder sitt 3 dagars besök i Sápmi i Rönnbäcken i Västerbotten.

Det är det engelska gruvföretaget Nickel Mountains som planerar starta gruvverksamhet inom Vapstens samebys betesområden.

Vapstens sameby har tillsammans med Samerådet stämt Sverige inför FNs rasdiskrimineringskommitté p g a av att regeringen beslutat tillåta Nickel Mountain AB att starta nickelgruva i Tärnafjällen. Sameråådet och Vapstens sameby menar att Sverige bryter mot samebyns mänskliga rättigheter. FNs rasdiskrimineringskommitté, CERD, har rekommenderat Sverige att stoppa gruvexploateringen i Rönnbäcken.

Vapstens samebys representanter Per Henning Utsi och Merete Omma informerade om samebyn

IMG_2077 IMG_2082 IMG_2079