Sámiid Riikkabellodats, Vuovdega och Guovssonástis kompletterande rapport till FNs specialrapportör

Publicerad 26 augusti 2015

Sámiid Riikkabellodat, Vuovdega och Guovssonásti har överlämnat en komplementerande rapport – briefing paper – till FNs specialrapportör Victoria Tauli-Corpus under hennes 3 dagars besök i Sápmi. Överlämnandet av vår  rapport sker i överensstämmelse med Sametingets styrelse.

Rapporten bygger i stort på FNs förra specialrapportör James Anayas rapport från 2011. Vi har också valt att kommentera utvecklingen av samernas status som folk och frågor relaterade till samernas rätt till land och vatten i Sverige efter Anayas rapport 2011.

Vi har lämnat synpunkter på Nordmalingdomen, den pågående Girjas-målet , gränsdragningskommissionens förslag till avgränsning av samernas land, bevisbördan vid rättsprocesser, minerallagens brist på skydd av samisk rätt till land, erkännande av samernas dom folk i grundlagen och statens brist på agerande för implementering, samisk självbestämmande, regeringens långsamma hantering av ratificeringen av renbeteskonventionen, den storskaliga vindkraftsutbyggnadens konsekvenser för rennäringen i synnerhet, exploatering av naturresurser inom samiska områden, konsekvenserna av Kallak-gruvan och Rönnbäcksgruvan, klimatförändringarna inom Sápmi och Arktis mm.

I likhet med James Anaya  konstaterar vi att fullt erkännande av samernas rätt till land och vatten är grundläggande förutsättning för samisk självbestämmande:

Läs hela vår kompletterande rapport :  briefingpaper-VickyT-Corpus