Victoria Tauli-Corpuz besök i Sápmi

Publicerat 27 augusti 2015

Vid andra dagen av FNs specialrapportör Victoria Tauli-Corpuz besök i Sápmi ägnade dagen till presentationer och diskussioner om bl a självbestämmande för samerna, exploatering, utbildning, språkfrågor.

I sitt inledningsanförande redovisade Tauli-Corpuz bl a att hon besöker Sápmi för att följa upp den förra FNs rapportörens rapport från 2011. I början av 2016 räknar Tauli-Corpuz att publicera sin rapport. En intressant fråga som hon lyfte fram i sitt tal var att det skulle vara värdefullt om de nordiska regeringarna utformar indikatorer för hur utvecklingen för det samiska folket framskrider.

I samband med diskussionen om utbildning lyfte Tauli-Corpuz upp behovet av att traditionell urfolkskunskap måste värderas lika högt som annan akademisk kunskap.

Den svenska regeringen var den enda av de nordiska staterna som hade en ansvarig minister i Hemavan. Alice Bah-Kunhke, kultur- och demokrati och sameministern deltog livfullt i diskussionerna. Hon informerade bl a att Sverige nu beslutat att inrätta ett oberoende Mänskliga rättighetsinstitution som ska övervaka hur Sverige lever upp till mänskliga rättigheter. Bah-Kunhke informerade också att regeringen kommer att se över  lagstiftningen bl a minerallagen och språklagen. Sameministern lämnade också ett överraskande besked att Sametingets ska får en ökad budget i den kommande budgetpropositionen.

Även de tre Sametingen och Samerådet redovisade sin synpunkter i de frågor som diskuterades under dagen. FNs specialrapportör hölls dessutom enskilda möten med Sametinget, Samerådet och med regeringsrepresentanterna.

 

 

IMG_2086