Archive For 30 september 2015

Maktkoncentration i Sametinget fortsätter

By |

Publicerad 2015-09 30 Sametinget styrelseordförande Håkan Jonsson, tillika partiledare i partiet Jakt och fiske tog ett ytterligare steg mot  att koncentrera makten kring honom själv, när hans majoritet beslutade att de är styrelsen som skall besluta om Sametingets preliminära budgetramar. Förvisso kommer plenum att besluta om Sametingets slutliga budget vid plenum i februari 2015, men…

Read more »

Äntligen ett beslut i Sametinget plenum

By |

Publicerad 2015-09-29 Långbänken avslutad Sametinget har under styrelseordförande Håkan Jonsson ledning präglats av politiskt handlingsförlamning och en oförmåga att komma till skott. Arbetet med det rennäringspolitisk programmet som startade 2013 är ett bra exempel på detta. Nu lyckades dock plenum i Lycksele ta sig samman, även om beslutet fattades med minsta möjligaste marginal. Programmet antogs…

Read more »

FN:s Generalförsamling antar nya mål för en global hållbar utveckling i New York

By |

FN:s Generalförsamling antar nya mål  för en global hållbar utveckling i New York

Megan Davis, ordförande i UNPFII http://undesadspd.org/IndigenousPeoples/AboutUsMembers/MembersoftheForum/Members20112013/MemberDavis.aspx Publicerad 2015-09-24 Översättning av ett pressmeddelande publicerad av FN Permanenta Forum för Urfolk med anledning att FN Gereral Församlinga antog FN:s nya globala utvecklingsmål den 25 september 2015, som bland annat syftar till att år 2030 ha utrotat fattigdom och svält, inte minst genom att förbättra livsvillkoren för urfolken…

Read more »

”Samernas rätt att bruka Svenska kyrkans mark – en studie av nationell och internationell rätt”.

By |

”Samernas rätt att bruka Svenska kyrkans mark – en studie av nationell och internationell rätt”.

Ärkebiskop Antje Jackelén Antje Jackelén installerades som ärkebiskop i Uppsala domkyrka den 15 juni 2014. Hon är den 70:e i ordningen och första kvinna vid ämbetet. . Publicerad 2015-09-24 Ny rapport Svenska kyrkan publicerar den 23 september 2015 rapporten ”Samernas rätt att bruka Svenska kyrkans mark – en studie av nationell och internationell rätt”. Rapporten…

Read more »

Sametinget besöker Stortinget

By |

Publicerad 2015-09-23 Storbesök på Stortinget Sametinget på norsk sida har denna vecka intagit Stortinget, på inbjudan av Stortingets talman. Sametinget plenum föregår denna vecka i samma sal som Stortinget annars håller till. –Det är historisk att vi i anledning av Sametingets 25-årsjubileum denna vecka huserar Sametingets plenumssamling. Detta att ni mötes i plenum här, i…

Read more »

Sametingets plenum samlas i Lycksele den 29 september – 1 oktober

By |

Publicerad 2015-09-23 ”Lappstockholm” Sametinget plenum samlas i Lycksele, eller ”Lappstockholm” som det kallades av Stockholms pressen före 1970-talet mellan den 29 september och 1 oktober. Agendan Vid plenum kommer det bordlagda rennäringspolitiskt programmet, preliminära budgetramar för 2016, ungdomspolitiskt handlingsprogram, motioner och styrelsens och nämndernas redovisningar att behandlas. https://www.sametinget.se/plenum

Read more »

Framtiden är ett land som inte har någon karta

By |

Framtiden är ett land som inte har någon karta

Publicerad 2015-09-15 Sveriges riksdags högtidliga öppnade Sveriges riksdag öppnades under tidsdagen den 15 september med sedvanlig pompa och ståt. Vem som stod för pompan och ståtet kan diskuteras. På sedvanligt sätt öppnades riksdagen av Sveriges kung Carl VI Gustav. I sitt tal till riksdags ledamöter sade bl.a. att ”Framtiden är ett land som inte har…

Read more »

Sametingsvalet på finsk sida

By |

Sametingsvalet på finsk sida

Publicerad 2015-09-15 Vaaljâmaašin tevdii 34 iävtukkâssâd: Anu Avaskari, Heikki Paltto, Eila Tapiola, Jouni Aikio, Pentti Pieski, Jouko Hetta, Asko Länsman, Veikko Feodoroff, Per-Oula Juuso, Anne Nuorgam, Erkki Lumisalmi, Pentti Morottaja, Magreta Sara, Kari Kyrö, Janne Saijets, Veikko Porsanger, Nihkolas Valkeapää, Petra Biret Magga-Vars, Aslak Holmberg. Ásllat Ovllá Länsman, Pentti Valle, Tiina Sanila-Aikio, Niilo Aikio, Mirka…

Read more »

Arbeiderpartiet bästa lokalval sedan 1980-talet

By |

Publicerat 2015-09-15 Uppåt för Arbeiderpartiet/Socialdemokraterna Valresultatet ger vid handen att Arbeiderpartiet gör det bästa kommunalvalen sedan 1980. Den nya partiledaren  Jonas Gahr Støre första val blir mot alla odds en succé. Det mesta tyder på arbeiderpartiet tar över styrningen Trömsö, Bergen och kanske även Oslo.  Samtidigt som Arbeiderpartiet går framåt backar regeringspartierna Fremskrittspartiet och Höyre. Det…

Read more »

En höjningen av Sametinget anslaget 2016 kanske äts upp av underskottet 2015

By |

Publicerat 2015-09-14   Anslaget till Sametinget höjs med 3 miljoner kronor Sametinget som sedan en tid tillbaka brottats en underskott i budgeten får ett ökat anslag från 2016 med ca 3 miljoner. Regeringen höjer anslaget till Sametinget med två miljoner kronor från nästa, vilket innebär budget för 2016 höjs från 38,5 miljoner kronor till 40,5 miljoner…

Read more »