En höjningen av Sametinget anslaget 2016 kanske äts upp av underskottet 2015

Publicerat 2015-09-14

 

Anslaget till Sametinget höjs med 3 miljoner kronor

Sametinget som sedan en tid tillbaka brottats en underskott i budgeten får ett ökat anslag från 2016 med ca 3 miljoner. Regeringen höjer anslaget till Sametinget med två miljoner kronor från nästa, vilket innebär budget för 2016 höjs från 38,5 miljoner kronor till 40,5 miljoner kronor. Dessutom räknas bidraget till samisk kultur upp för första gången sedan 1993, från 14,4 miljoner kronor till 15,4 miljoner från 2016.

I en intervju i Sameradion den 14/9 215 motivera ansvarig ”sameminister” Ba Kuhnke detta med anslaget till samisk kultur stått oförändrat sedan 1993 och Sametinget fått  ett större ansvar i arbetet med delaktighet och självbestämmande.

Ett tredbrott

Höjningen av anslaget med 2 miljoner kronor som regeringen föreslog 2015 och som sköts  i sak av Sverige Demokraterna hösten 2014 reparerar regeringen med att höja anslaget till Sametinget med 3 miljoner kronor. Huruvida detta är ett trednbrott eller inte återstår och se. Det kan också konstateras att den sittande regeringens och framförallt ”sameministern” Ba-Kuhnke positiva hållning har ett innehåll i monetära termer.

Underskott som äter upp anslagshöjningen

Enligt vad som blivit publikt kommer Sametinget att överskrida sin budet 2015. Detta innebär att 2015 års underskott kommer tära på höjningen av anslaget 2016. Hur mycket återstår att se, men i värsta fall kan underskottet äta upp hela höjningen av anslaget för 2016. Nu bör man kanske inte måla fan på väggen, men frågan är bara nu hur Sametingets ledning nu håller i börsen innan årets slut.