Archive For 23 september 2015

Sametinget besöker Stortinget

By |

Publicerad 2015-09-23 Storbesök på Stortinget Sametinget på norsk sida har denna vecka intagit Stortinget, på inbjudan av Stortingets talman. Sametinget plenum föregår denna vecka i samma sal som Stortinget annars håller till. –Det är historisk att vi i anledning av Sametingets 25-årsjubileum denna vecka huserar Sametingets plenumssamling. Detta att ni mötes i plenum här, i…

Read more »

Sametingets plenum samlas i Lycksele den 29 september – 1 oktober

By |

Publicerad 2015-09-23 ”Lappstockholm” Sametinget plenum samlas i Lycksele, eller ”Lappstockholm” som det kallades av Stockholms pressen före 1970-talet mellan den 29 september och 1 oktober. Agendan Vid plenum kommer det bordlagda rennäringspolitiskt programmet, preliminära budgetramar för 2016, ungdomspolitiskt handlingsprogram, motioner och styrelsens och nämndernas redovisningar att behandlas. https://www.sametinget.se/plenum

Read more »