Sametinget besöker Stortinget

Publicerad 2015-09-23

Storbesök på Stortinget

Sametinget på norsk sida har denna vecka intagit Stortinget, på inbjudan av Stortingets talman. Sametinget plenum föregår denna vecka i samma sal som Stortinget annars håller till.

Det är historisk att vi i anledning av Sametingets 25-årsjubileum denna vecka huserar Sametingets plenumssamling. Detta att ni mötes i plenum här, i det norska demokratins kärna synes jag er väldig fint. Sametinget är en viktig komponent i vår demokrati, underströk stortingspresident Olemic Thommessen i sin öppningsanförande.

Sametingets plenums ordförande Jørn Are Gaski tackade å sin sida för gästfriheten och uttalade att det är ett erkännande av Sametinget hålla en plenumssession på Stortinget. Som tack til Stortinget överräckte Gaski en gåve till stortingspresidenten.

Se vidare plenums sessionen agenda nedan:

Sámedikki dievasčoahkkin Stuorradikkis
21 čakčam 09:00 – 25 čakčam 15:00

Sámediggi doallá lávdegoddečoahkkimiid ja dievasčoahkkima Stuorradikkis čakčamánu 24. – 28. b. 2012.
Lávdegoddečoahkkimat álget vuossárgga čakčamánu 24. b. dii 09.00 ja loahpahuvvojit maŋŋebárgga čakčamánu 25. b. dii. 17.00 rádjái.
Dievasčoahkkin álgá gaskavahkku čakčamánu 26. b. dii. 09.00, ja loahpahuvvo bearjadaga čakčamánu 28. b. dii. 15.00 rádjái.

Dievasčoahkkinjođihangotti evttohan áššelistu:

30/15 Vuođđudeapmi
31/15 Ođđa áššiid dieđiheapmi
32/14 Sámediggeráđi doaibmadieđáhus
33/15 Gažaldagat Sámediggeráđđái
34/15 Sámediggeráđi čielggadus sámi valáštallama birra
35/15 Sámedikki dieđáhus solidaritehta ja riikkaidgaskasaš barggu birra
36/15 Sámi mátkeeallin – strategiija viidásat ovddideami várás
37/15 Rievdaduvvon sátnádeapmi Vuođđolága paragráfas 108 ja Vuođđoláhka sámegillii
38/15 Bååstede – Sámi kulturárbbi máhcaheapmi
39/15 Sámedikki 2017 bušeahttadárbu

Čuovvovaš lávdegottit galget ovddidit árvalusaid čuovvovaš áššiin:

Plána- ja finánsalávdegoddi:
Ášši 35/15 Sámedikki dieđáhus solidaritehta ja riikkaidgaskasaš barggu birra
Áššejođiheaddji: Vibeke Larsen
Suoivvaáššejođiheaddji: Piera Heaika Muotka

Ášši 39/15 Sámedikki 2017 bušeahttadárbu
Áššejođiheaddji: Ellen Kristina Saba
Suoivvaáššejođiheaddji: Laila Nystad

Bajásšaddan-, fuolahus- ja oahppolávdegoddi:
Ášši 37/15 Rievdaduvvon sátnádeapmi Vuođđolága paragráfas 108 ja Vuođđoláhka sámegillii
Áššejođiheaddji: Sandra Marja West
Suoivvaáššejođiheaddji: Ellinor Marita Jåma

Ealáhus- ja kulturlávdegoddi:
Ášši 36/15 Sámi mátkeeallin – strategiija viidásat ovddideami várás
Áššejođiheaddji: Mariann W. Magga
Suoivvaáššejođiheaddji Arthur Tørfoss

Ášši 38/15 Bååstede – Sámi kulturárbbi máhcaheapmi
Áššejođiheaddji: Kjetil Romsdal
Suoivvaáššejođiheaddji: Mathis Nilsen Eira

Jus dáhtut eanet dieđuid áššiid dahje čoahkkimiid birra, geahča fiillaid vulobealde dahje čális/riŋges Sámediggái tlf: 78 47 40 00, e-post: samediggi@samediggi.no

https://www.flickr.com/photos/stortinget