Sametingets plenum samlas i Lycksele den 29 september – 1 oktober

Publicerad 2015-09-23

”Lappstockholm”

Sametinget plenum samlas i Lycksele, eller ”Lappstockholm” som det kallades av Stockholms pressen före 1970-talet mellan den 29 september och 1 oktober.

Agendan

Vid plenum kommer det bordlagda rennäringspolitiskt programmet, preliminära budgetramar för 2016, ungdomspolitiskt handlingsprogram, motioner och styrelsens och nämndernas redovisningar att behandlas.

https://www.sametinget.se/plenum