Archive For 27 september 2015

FN:s Generalförsamling antar nya mål för en global hållbar utveckling i New York

By |

FN:s Generalförsamling antar nya mål  för en global hållbar utveckling i New York

Megan Davis, ordförande i UNPFII http://undesadspd.org/IndigenousPeoples/AboutUsMembers/MembersoftheForum/Members20112013/MemberDavis.aspx Publicerad 2015-09-24 Översättning av ett pressmeddelande publicerad av FN Permanenta Forum för Urfolk med anledning att FN Gereral Församlinga antog FN:s nya globala utvecklingsmål den 25 september 2015, som bland annat syftar till att år 2030 ha utrotat fattigdom och svält, inte minst genom att förbättra livsvillkoren för urfolken…

Read more »