Äntligen ett beslut i Sametinget plenum

Publicerad 2015-09-29

Långbänken avslutad

Sametinget har under styrelseordförande Håkan Jonsson ledning präglats av politiskt handlingsförlamning och en oförmåga att komma till skott. Arbetet med det rennäringspolitisk programmet som startade 2013 är ett bra exempel på detta. Nu lyckades dock plenum i Lycksele ta sig samman, även om beslutet fattades med minsta möjligaste marginal. Programmet antogs med 16 röster för och 15 röster imot. Det var en röst från Min Geaidnu som fällde avgörandet.

Överraskande drag

Det näringspolitiska programmet bordlades vid föregående plenum på initiativ av partiet Jakt och fiske. När väl ärende återupptog i plenum i Lycksele, överraskade styrelseordförande Håkan Jonnson plenumsförsamlingen med att lämna in ett motförslag, med vissa förändringar av texten i förslaget till program. Trots att Samelandspartiet, Guovssonásti och Skogssamerna visade kompromiss vija och accepterade förslaget till programmet, även om inte var helt nöjda med resultatet, var inte Håkan Jonsson beredd att mötas halvvägs.

Debatten i plenum kom dessutom att mest handla om gällande rennäringslagstiftning och samerna utanför samebyarna, vilket i sak inte berördes i programmet.