Archive For 30 september 2015

Maktkoncentration i Sametinget fortsätter

By |

Publicerad 2015-09 30 Sametinget styrelseordförande Håkan Jonsson, tillika partiledare i partiet Jakt och fiske tog ett ytterligare steg mot  att koncentrera makten kring honom själv, när hans majoritet beslutade att de är styrelsen som skall besluta om Sametingets preliminära budgetramar. Förvisso kommer plenum att besluta om Sametingets slutliga budget vid plenum i februari 2015, men…

Read more »