In memoriam Ingvar Åhrén 1944-2015

Publicerar 12 oktober 2015

Vi har med sorg mottagit budet att Ingwar Åhrén, en av förgrundsgestalterna inom samisk politik och samhällsliv avlidit efter en tids sjukdom. Ingwar Åhrén blev 71 år.

Ingwar Åhrén från Ohredahke sameby i Jämtland – blev en av de stora förgrundsgestalterna i den samiska folkrörelsen på svensk sida sedan slutet på 1960-talet. Han kom tidigt att engagera sig samepolitiskt, bl.a. var han av de ledande personerna bakom bildandet av SSR:s Yngre Råd, sedermera Sáminuorra. Inte så märkligt, eftersom många i hans släkt varit samiska aktivister tidigare. I slutet på 1960-talet valdes hans far Anders Åhrén till ordförande i Svenska Samernas Riksförbund (SSR) efter professor Israel Ruong. I slutet av 1980-talet kom han själv inneha ordförandeskapet i SSR efter Nikolaus Stenberg, en position som han lämnade 1993 när han blev Sametingets förste styrelseordförande.

Ingwar Åhrén kom också i att engagera sig samarbete med samerna på norsk, finsk och sedermera även samerna på ryskt sida genom bl.a. Nordiska Samerådet. Han kom att vara instrumentell när Nordisk Samiskt Institut (NSI) etablerades 1973. Han blev NSI förste styrelseordförande.

I början av 1970-talet kom han också inom ramen för Nordisk Samerådet engagera sig samarbetet med andra urfolk. Han deltog på en urfolkskonferans i Köpenhamn 1973 tillsamman Ole Henrik Magga, Pekka Aikio, Per Mikael Utsi, MajLis Skaltje m.fl. som brukar kallas startskottet för det globala samarbetet urfolken emellan i FN och andra internationella organ.

I det civila livet kom han att inneha flera positioner. Han var rektor på Samernas Folkhögskola i närmare 10 år, senare kulturchef i Härnösands kommun. Efter att han lämnade Sametinget år 2001, var han med om att etablera Gaalje i Östersund och var där verksamhetschef i närmare 10 år. Verksamheten i Gaaltje kom att präglas av hans engagemang och arbeteskapacitet.

Ingwar Åhren var också en av grundare av Samelandspartiet och blev också partiets förste ordförande. Samelandspartiets politiska plattform kom också präglas av hans visionära pragmatism och med en djup förankring i samisk kultur och förståelse av rennäringens speciella villkor, där den samiska rättskampen var central.

Med Ingwar Åhréns frånfälle har det samiska samhället mist en framstående talesman för samernas sak och en förebild som samisk ledare och som människa.

Från Samelandspartiets sida vill vi uttrycka vår delaktighet i den sorg som nu drabbat hans maka, barn och familj.

Ingrid Inga

Ordförande

070 55 42 999