Samehatet, renstölderna och djurplågeriet av renar

Publicerat 14 oktober 2015

Kalla fakta har i sin granskning visat på ett långvarigt hat mot samer i Gällivare-området. Hatet yttrar sig i renstölder, tjuvskjutning av renar och ett fasansfullt djurplågeri av renar.

Samebyarna i området har gjort en mängd polisanmälningar för att stoppa stölderna och djurplågeriet. Kalla faktas undersökning visar att förhör inte hålls med misstänkta gärningsmän men däremot med anmälaren. De flesta anmälningar om renstöld och djurplågeri utreds inte av polisen, leder inte till åtal och därmed inte heller till fällande domar. Polisens passivitet är anmärkningsvärd.

Eftersom renen är privat egendom rubriceras stöld eller tjuvskjutning av ren som ett grovt brott enligt Brottsbalken. Om det i stället hade handlat om tjuvskjutning och/eller djurplågeri av älg – som anses vara statens egendom – hade brottet fått en annan prioritering av polisen både när det gäller polisutredning och eventuellt åtal.

Hatet mot samer kommer till uttryck inte bara i Gällivare utan i hela renskötselområdet. Att det har fått pågå under så lång tid kan nog förklaras med Polisens och samhällets passivitet i dessa frågor.

Samelandspartiet vill därför uppmana Polisen att prioritera brott som rör samer, renstölder och djurplågeri av renar. Det är allvarliga brott och Polisen har en viktig uppgift att uppfylla för att ändra situationen. Ingen i Sverige ska behöva utsättas för hat och brott utan att Polisen ingriper.

Samelandspartiet kan slutligen konstatera att Polismyndigheten och poliskåren har ett gediget arbete framför sig att upparbeta förtroendet hos oss samer, samebyar och renägare.

Ingrid Inga

Ordförande Samelandspartiet

070 55 42 999