Archive For 09 november 2015

Nämnden för Sameskolstyrelsen

By |

Publicerat 2015-11-09 Slutligen har nu Statens ansvarsnämnd beslutat i frågan om Sameskolstyrelsen anmälan om ev avskedande av skolchefen vid Sameskolstyrelsen. Ansvarsnämnden har inte funnit att de skäl som Sameskolstyrelsens anfört – illojalt agerande, bristande ledarskap och omdömeslöst agerande av skolchefen- är styrkta i formell ordning och nämnden har därmed funnit att det inte finns tillräckliga…

Read more »