Archive For 30 november 2015

Klimatförändringar i focus – Kyotoprotokollet

By |

Publicerad 2015-11-30 Kyotoprotokollet All har väl vid något tillfälle hört om Kyotoprotokollet. Kyotoprotokollet är en internationell överenskommelse, sluten den 11 december 1997 i Kyoto i Japan. Protokollet trädde i kraft den 16 februari 2005, hade som mål att de årliga globala utsläppen av växthusgaser skulle minska med minst 5,2 procent från året 1990 till perioden…

Read more »

Klimatförändringar i focus – COP 21 i Paris

By |

Publicerad 2015-1130 ”Sverige – den första fossilfria välfärdsstat” I dag samlades höga politiker, tjänstemän, journalister, NGO företrädare och aktivister i Paris till COP 21 med en ambition att komma överens om bindande överenskommelse och en strategi för att kunna hantera och att förhoppningsvis bromsa upp de globala. klimatförändringarna. Vid öppnanden av konferensen var den parad…

Read more »