COP 21 – Stort motstånd mot att skriva in något om urfolk i slutdokumentet

Publicerat 2015-12-03

Stort motstånd mot skriva in något om urfolk i COP 21 slutdokumnet

Enligt de Samerådets president Alie Javo uppger från Paris har man i den pågående processen att utforma slutdokumentet fått informationer om att Frankrike i egenskap av värd för konferensen och Norge tagit initiativ till att stryka formuleringarna om urfolken i den operativa delen av dokumentet. Detta tyder på att det finns ett stort motstånd hos en del länder att inkludera någonting om urfolk och mänskliga rättigheter i den operativa delen av slutdokumentet. I den preambulära eller inledande delen at dokumentet kvarstår dock skrivningarna om urfolk.

Nu är inte de sista sagt utan förhandlingarna fortsätter.