Archive For 04 december 2015

Varg i renskötselområdet och långsiktig hållbar rennäring – är det förenligt eller?

By |

Publicerat 4 december 2015 Naturvårdsverket har i dagarna publicerat en analys och redovisning av hur socioekonomin påverkas av en vargpopulation som har gynnsam bevarandestatus. Utifrån den redovisade analysen föreslår Naturvårdsverket att referensvärdet för varg ska öka med 30 individer till sammanlagt 400 vargar (motsvarande 40 föryngringar) jämfört med det som riksdagen tidigare beslutat. Naturvårdsverket gör…

Read more »