Archive For 18 januari 2016

Märkligt resonemang av SAMS styrelseordförande

By |

Publicerat 2016-01-18 Motsägelsefullt Sameskolstyrelsen ordförande Börje Allas tycker det råder oklarheter kring vem som ska anställa ny Sameskolchef – och har därför begärt ett möte med Sametinget enligt SR Sameradion. Börje Allas begäran är på många sätt motsägelsefull mot bakgrund att inte verkar vara någon oklarhet om att SAMS kan avsked en skolchef. SAMS styrelseordförande…

Read more »