Girjasmålet – rond 1

Publicerad 2016-02-02

Dagen D

Onsdagen den 3 februari 2016 kommer domen i det s.k Girjasmålet mellan Girjas sameby och den svenska staten att avkunnas av Gällivare tingsrätt. Att skriva domen har tagit längre tid än tingsrätten bedömde inledningsvis, vilket inte är så märkligt. Oavsett hur nu domslutet blir har domstolens ledamöter haft ett komplicerat mål att bedöma och domslutets skrivningar har nog stötts och blötts på längden och tvären. Oavsett hur de juridiska resonemangen nu formuleras kommer detta att hamna i bakgrunden av själva domslutet. Skulle Girjas sameby vinna i första instans kommer reaktionen och kommentarerna från motparten JK, media och sociala media att vara högst intressanta. Skulle domstolen lägga sig platt för den svenska statens argumentation i målet kommer nog det ”storsvenska” sorlet att var betydligt mattare.

Domstolens avgörande kommer självklart också vara ett test på domstolsväsendets integritet och en indikator huruvida svenska statsskickets maktfördelnings läran fungerar.