Pressmeddelande

Publicerat 5 februari 2016

Historisk dom vid Gällivare tingsrätt.

Gällivare tingsrätt har den 3 februari 2016 meddelat en historisk dom om samiska jakt- och fiskerättigheter ovan odlingsgränsen i Girjas sameby. I sin motivering har tingsrätten bl a åberopat långvarigt samiskt brukande (urminnes hävd) inom Girjas sameby som juridisk rättsgrund för samernas jakt- och fiskerätt.

– Sámiid Riikkabellodat gratulerar Girjas sameby till det långa och mödosamma arbetet under rättsprocessen samtidigt som Sámiid Riikkabellodat finner det glädjande att tingsrätten klarlagt den samiska rätten till jakt och fiske på ett mycket professionellt sätt, säger Ingrid Inga, ordförande i Sámiid Riikkabellodat.

Tingsrätten motiverar också domen med att samer ”under i vart fall de senaste tusen åren har uppehållit sig i området och att de därvid har använt områdets resurser till att där bedriva jakt och fiske”

Sámiid Riikkabellodat anser att tingsrättsdomen i Girjas-målet kommer att få stor principiell och juridisk betydelse för både Sametinget och för staten i framtiden.

– Vi vill tydliggöra att Sametingets styrelseordförande Håkan Jonssons uttalande att en sameby inte kan ha ensamrätt till jakt och fiske inte speglar Sametingets gemensamma politiska uppfattning i denna fråga säger Britt Sparrok, vice ordförande i Sámiid Riikkabellodat

 

Ingrid Inga                                           Britt Sparrok

Ordförande                                           Vice ordförande

070 55 42 999                                       070 265 93 45