Sanning med modifikation och brist på källkritik

Publicerad 2016-02-15

”Det är första gången som statsministern träffar Sametinget.”

Den 10 februari 2016 träffade Sametingets styrelseordförande Håkan Jonsson, Jakt- och fiskesamerna, och kanslichef Anja Taube, Sveriges statsminister Stefan Löven. I en artikel samma dag på Sameradions hemsida kunde man läsa att ”Det är första gången som statsministern träffar Sametinget.” Huruvida det är en utsago från Håkan Jonsson eller en slutsats som SR Sameradion gör framgår inte klart av artikeln. Det är möjligt att detta sagts vid radio intervjuven med Håkan Jonsson eller inför intervjuven, av någon sällskapet. Oavsett vem som källan till utsagan är den vilseledande och rent av lögnaktig

Det första mötet

Sametinget öppnades under högtidliga former 1993, samma år som FN hade utnämnts till året till urfolksåret. För att uppmärksam FN:s urfolksår ordnades ett större kulturevent hösten 1993 i Stockholm där statsminister Carl Bildt deltog tillsammans med Sametingets förste styrelseordförande Ingwar Åhrén. Vid tillställningen reste Bildt och Åhrén tillsammans symboliskt en lavvo, dock inte utan svårigheter. I anslutning till eventet fördes diskussioner mellan statsministern och Sametingets styrelseordförande. Under sin tid som statsminister träffade Carl Bildt också officiellt representanter för samebyar och SSR.

Tunt med möten

Senare statsministrar höll samerna på en armlängds avstånds. Det gäller framförallt statsminister Reinfeldt som medvetet undvek att träffa representanter för Sametinget eller andra samiska grupperingar. När han väl träffade representater för samerna var det sådana han själv valt. Under Göran Persson statsminister tid träffades representanter för Sametinget honom vid olika tillställningar och konferenser, dock inte i ett enskilt mötet. Han träffade också officiellt företrädare för samebyarna vid några tillfällen.

Politisk potens

Att Sametingets styrelseordförande Håkan Jonsson vill sätta en speciell lyster på mötet med Sveriges statsminister är inget märkligt, utan är normal logik i politiken. Mot bakgrund av Håkans Jonssons politiska insats i Sametinget, så långt präglats av högsta möjliga tystnad, overksamhet och osynlighet är han i stort behov bryta tystnaden och framställa sig som en dynamisk politiker. Att träffa landets statsminister blev här det yttersta beviset på politisk potens. Att framställa möte med Sveriges statsministers och honom själv som unikt är i denna context inte så märkligt. Det problematiska är att den tredje statsmakten SR Sameradion, okritiskt refererar mötet som de första mellan Sveriges statsministern och Sametinget. Det blir lite av Nordkorea över det hela.