Misstroende förklaring mot Sametingets ledning

Publiserad 2016-02-23

Misskött Sametingets och Sameskolstyrelsens ekonomi

När Sametingets plenum inleddes i Gällivare tisdagen den 23 februari under punkten ”extra ärenden” yrkade Guovssonastis Per Mikael Utsi att plenums skall pröva om styrelseordförande Håkan Jonsson, JoF och Sameskolstyrelsens ordförande Börje Allas, partiet Samerna har plenums förtroende mot bakgrund att dessa misskött både Sametinget och Sameskolstyrelsens (SAMS) ekonomin väldigt gravt. I sitt inlägg framhöll Per Mikael Sametinget upparbetat har ett underskott på 5,7 miljoner under budgetåret 2015 och att Sameskolstyrelsen likaledes upparbetat ett underskott på 7 miljoner under verksamhetsåret 2015.

Speciellt anmärkningsvärt är alla turer i SAMS där styrelsen under ledning av Börje Allas gett begreppet ”rättshaveri” ansikten, vilket slukat många miljoner i onödan.

Frågan om misstroende votum mot Sametingets styrelseordförande Håkan Jonsson och SAMS styrelseordförande kommer upp under välärenden i slutet på plenum.