Sametingets plenum hålls i Gällivare 23-25 februari 2016

Publicerat 22 februari 2016

Årets första plenum

Sametinget håller sitt första plenumsmötet mellan den 23-25 februari 2016 i Gällivare på hotell Quality Hotell & Resort. Plenumsförhandlingarna kör igång kl. 08.30 den 23 februari 2016. På ärende listan finns bl.a. budget för 2016, revidering av kulturhandlingsplanen.

Stökiga förhandlingar

Det är nog många som förväntar sig att frågan om budget för 2016 kommer att bli stökig, framförallt mot bakgrund av budgetunderskottet från 2015 på närmare 2 miljoner kronor. En annan långkörare är frågan om revidering av kulturhandlingsplanen där Karins Mannela, JoF, är ordförande. Mannela som för övrigt hoppar av som ledamot i plenum med tidsbrist som motiv, vilket är märkligt på många sätt.

På ärendelistan finns också ”allmänhets frågestund” där vem som helst kan ställa viken fråga som helst till Sametinget.

En majoritet i upplösning

Majoriteten i Sametinget som leds av styrelseordförande Håkan Jonsson, JoF lever farligt. Partierna Min Geaidnu och Samerna har sedan en längre tid brottats med interna problem som i värsta fall leda till Håkans Jonsson majoritet kan förlora vissa omröstningar. I motsats till turbulensen i Min Geaidnu och Samerna är det lugnt i partiet Jakt och Fiske som Håkan Jonsson sedan 1993 styrt med järnhand. Turbulensen i Min Geaidnu och Samerna har dessutom lett till att partiet Jakt och Fiske stärkt sin ställning i alliansen. Den ende i Håkan Jonssons allians som inte alltid dansar efter styrelseordförande Jonssons pipa är Lars Johan Johansson, ledare i Landsförbundet Svenska Samer.

Mycket snack, men lite verkstad

Det har pratats en hel del på plenum det senaste åren sedan Håkan Jonsson blev styrelseordförande efter valet 2013, men väldigt lite politik har levererats. Efter att Håkan Jonsson tillträtt som styrelseordförande i Sametinget verkar luften gått ur honom. Han låter numera som en hårt pressad ”tjänsteman” i ett statligt verk med ett stor underskott. Visserligen fick han nyligen träffa Sveriges statsminister Stefan Löfvén, som i Sameradion felaktigt framställdes som de första mötet mellan Sametinget och en svensk statsminister. Efter mötet ville inte statsministern kommentera mötet och Håkans Jonsson kunde inte heller presentera några konkreta löften från statsministern , eller någon överenskommelse om hur man vidare skulle processa de samepolitiska frågorna i regeringskansliet. Intrycket man får är att Sveriges statsminister pliktskyldigast träffande Sametinget styrelseordförande.

Sametinget ärendelista med bilagor tillhandahålls på Sametinget hemsida: wwww.sametinget.se