Politiskt självmål i Sametinget

Publicerat 2016-02-24

Den andra dagen av Sametingets plenum avslutades idag vid 17-tiden.

Hela den andra plenumdagen diskuterade Sametingets ledamöter Sametingets budget för 2016.  Kritiken framfördes dels av oppositionen (Sámiid Riikkabellodat, Guovssonásti och Vouvdega) för bristande underlag inför budgetbeslutet och dels av partier som ingår i styrelseblocket. Styrelsens ordförande Håkan Jonsson kunde inte redovisa ett komplett underlag för att plenum skulle kunna fatta ett korrekt budgetbeslut. Diskussionen handlade i första hand hur regeringens tillskott på 2 miljoner kronor till den folkvalda delen skulle fördelas. Sametingets styrelse hade lagt förslag om fördelningen av budgettillskottet till i första hand förvaltningsdelen medan oppositionen menade att det folkvaldas demokratiarbete skulle förstärkas.

Här nedan framgår skillnaden mellan styrelsens förslag respektive oppositionens förslag till budgetramar för 2016:

                                                        Styrelsen                              Oppositionen 

Folkvald verksamhet                      9 240 tkr                                    10 055 tkr

Förvaltningen (kansliet)               30 157 tkr                                    27 511 tkr

Samefonden                                      1 500 tkr                                      1 500 tkr

Främjande av ren                         107 915 tkr                                  102 927 tkr

Samisk kultur                                 15 377 tkr                                      20 877 tkr

  • varav Samefonden 5 500 tkr

Nationell minoriteter                  26 690 tkr                                      26 690 tkr

 

I oppositionens förslag för Främjande av rennäringen är nyttjad anslagskrediten för 2015 avräknad.

Utöver oppositionens förslag lämnade Helena dådring, LpSS ändringsförslag när det gäller budgeten för den folkvalda verksamheten med 10 090 tkr och Sametingets förvaltning med 27 475 tkr.

Efter votering antogs styrelsens förslag till budget och Helena Dådrings tilläggsförslag för  den folkvalda den och förvaltningsdelen.

Den långa debatten om Sametingets budget för 2016 präglades av att nödvändigt underlag för det bakomliggande beräkningarna för budgetförslaget saknades och av styrelseordförandens bristande ekonomiinformation.

I och med att Helena Dådring, Landspartiet svenska samer ingår i styrelseblocket kan dagens budgetbeslut sammanfattas med att Håkan Jonsson, Jakt och fiskesamernas åkte på ett självmål av ett av de egna samarbetspartierna och att oppositionen delvis vann gehör för sitt förslag på fördelning av förvaltningsanslaget mellan den folkvalda verksamheten och förvaltningen genom LpSS tilläggsförslag.

Nu återstår för Håkan Jonsson, Jakt- och fiskesamerna  att bita i det sura äpplet och verkställa plenums fattade budgetbeslut.

Ingrid  Inga

Partiordförande

070- 55 42 999