Archive For 25 februari 2016

Johanna Njaita – ny ordförande i Sametingets ungdomsråd

By |

Johanna Njaita – ny ordförande i Sametingets ungdomsråd

Publicerat 2016-02-25 Ny ordförande Efter de Oscar Sedholm, Jakt- och fiskesamerna som avsagts sig som ungdomsrådets ordförande, genomfördes ett fyllnadsval till posten. Efter en omröstning under Sametingets plenum i Gällivare valdes Johanna Njaita,Sameandspartiet som ordförande under de kommande två. Hon har tidigare suttit i Sametingets ungdomsråds styrelse. Vid fyllnadsvalet var Arvid Nordvall, Jakt- och Fiske…

Read more »

Misstroendevotering i Sametingets plenum

By |

Publicerat 25 februari 2016 Guovssonásti lämnade under plenums första dag ett extra ärende om att återkalla uppdrag för Sametingets styrelseordförande och för ordförande i nämnden för Sameskolstyrelsen på grund av misskötsel av den ekonomiska förvaltningen. I dag har Sametingets plenum prövat begäran av återkallande av de nämnda uppdragen. Efter votering har Sametingets plenum beslutat att…

Read more »

Brist på politiska initiativ från Sametingets politiska ledning

By |

Publicerad 25 februari 2016 Under torsdagsförmiddagen behandlades frågan om budgetäskanden för perioden 2017-2019 och det som fick oss i Samelandspartiet att höja på ögonbrynen var att många frågor helt enkelt inte fanns med. Sametingets politiska ledning hade lyft fram Sametingsvalet 2017 Permanent Samiskt språkcentrum, Giellagáldu Folkbibliotek Samhällsplaneringens vikt Statistik Samisk idrott Etiskt råd Rovdjursinventering Skadeförebyggande…

Read more »