Misstroendevotering i Sametingets plenum

Publicerat 25 februari 2016

Guovssonásti lämnade under plenums första dag ett extra ärende om att återkalla uppdrag för Sametingets styrelseordförande och för ordförande i nämnden för Sameskolstyrelsen på grund av misskötsel av den ekonomiska förvaltningen.

I dag har Sametingets plenum prövat begäran av återkallande av de nämnda uppdragen.

Efter votering har Sametingets plenum beslutat att avvisa Guovssonástis begäran när det gäller begäran om återkallande av Sametingets styrelseordförandes uppdrag.

När det gäller återkallande av uppdrag för ordförande i nämnden för Sameskolstyrelsen beslutade Sametingets plenum att återkalla uppdraget för ordförande i nämnden för Sameskolstyrelsen.

Konsekvensen av plenums beslut blir nu att vice ordförande Mattias Kristoffersson, Min Geaidnu, träder in som ordförande i nämnden för Sameskolstyrelsen och att Börje Allas ingår nu som ledamot i nämnden för Sameskolstyrelsen.

Partiet Min Geaidnu har i talarstolen uttalat att partiet inte har någon samverkan med partiet    Jakt- och fiskesamerna, men i fråga efter fråga och i votering efter votering stödjer Min Geaidnu öppet partiet Jakt- och fiskesamernas olika ställningstaganden. Det rimmar illa med Min Geaidnus påstående att de är ett parti som värnar om renskötsel – snarare ser vi nu Min Geaidnu att aktivt och öppet ge sitt stöd till ett renskötarfientligt parti.

Ingrid Inga

Ordförande

070- 55 42 999