Mordet på Sveriges statsminister Olof Palme – ett nationellt trauma

Mordet på Sveriges statsminister Olof Palme – ett nationellt trauma

Publicerat 2016-02-28

Mord på öppen gatan

Det är nu 30 år sedan Sveriges statsminister mördas på en öppen gata i Stockholm. Ett mord som chockerade den svenska allmänheten och förändrade världens bild av Sverige. Efterspelet och framförallt möjligheterna att klara upp mordet förspilldes genom en polis -och utredningsinsats som var så kaosartad och amatörmässigt så både en polischef och en justitieminister blev sparkade. Efter många om men greps Christer Petterson, en känd kriminell missbrukar och ställdes inför rätta och frikändes. Det ouppklarade mordet har skapat en mångfald av scenarios och konspirations teorier – nästan en egen industri.

Vem var då Olof Palme?

Har var under sin livstid kanske den mest kontroversiell och av vissa kretsar mest hatade politikern i Sverige. Det var framförallt i överklassen, från vilken Palme var ursprungen där hatet frodades mest. Han uppfattades mer eller mindre som klassförrädare när han valde att företrädare Socialdemokratiska partiet (SAP). Han blev med tiden den mest kände politiker utomlands som Sverige fostrat. Den ende som kan jämföras i detta sammanhang är FN:s generalsekreterare Dag Hammarskiöld som dog i en flygkrasch i Kongo, sannolikt genom att hans plan blev nedskjutet.

Samerna i Palmes värld

När Olof Palme tillträdde som statsminister efter Tage Erlander tog han över en politik i förhållande till samerna som hade sitt ursprung i ”lapp ska vara lapp” politiken och en tankevärld som var fjärran Olof Palmes syn på att alla människor är lika, förståelsen för kampen mot kolonialismen i den tredje världen. Hur mycket han bidrog till att förändra synen på samerna är svårt att dokumentera, men efter hans tillträde i politiken började saker hända i slutet på 1960-talet. Tillkomsten av 1971 rennäringslag som till en del avvecklade ”lappfogdeämbetet” och senare tillsättandet av Sameutredningen, i vilken Lars Thomassson ingick som expert. Utredningen överlämnade sitt betänkande Samerna i Sverige, stöd åt språk och kultur 1995 (SOU 1975:99 och 1975:100). När väl utredningens förslag behandlades i riksdagen hade regeringen Palme förlorat valet och landet styrdes av borgerlig regering. Riksdagsbehandlingen av Sameutredningen förslag resulterade bl.a. i att riksdagen enhälligt uttalade att samerna var en urbefolkning i sitt eget territorium.

En smart politiker

Sannolikt var Olof Palme väldigt medveten om de stora bristerna i svensk samepolitik. Att han dessutom hade en förkärlek till fjällen i Sápmi och personligen kände en del samer, en erfarenhet som han för övrigt delade med Dag Hammarskiöld. I Dagens Nyheter kunde man för snart 20 år sedan läsa hur äldre same i Padjelanta/Sarek området mer eller mindre räddade Olof Pamle under en väldig tung och strapatsfylld fjällvandring. Den äldre samen fick sedan ett personligt tack av statsminister via ett brev och ett kort.

I samband med ett statsbesök i Nicaragua 1987 spekulerades hur Olof Palme skulle hantera och kommentera den Sandinistiska regeringen dålig behandling av Misqito indianerna som var bosatta utmed i Atlantkusten och gränsen mot Honduras. Vid den tidpunkten pågick ett lågintensivt inbördeskrig i landet och urbefolkningen hade hamnat i skottfältet. När frågan ställdes på en presskonferens i huvudstaden Managua, svarade Palme att han kanske inte var den rätta personen att komma med några pekpinnar, eftersom Sveriges behandling av samerna inte var något föredöme. Efter detta svar blev det inga fler frågor om den inflammerande frågan om hur Nicaragua behandlade Misquito indianerna.

Skillnad mellan honom och det socialdemokratiska partiet

Palme hade nog en syn på samerna som skilde ljusår från den tankevärld riksdagsmännen i framförallt det norra länen i Sverige stod för, men han tog i vart fall aldrig strid om detta offentligt. Hans efterträdare som statsminister och partiledare Carlsson företrädde nog huvudfåran i SAP syn på samer. I samband med riksdagen beslut om den fria småviltsjakten 1992 uttalade han att ”lapparna” så småningom skull lugna ned sig när såg hur reformen landade. Att saker och ting förändrat visar den regeringeförklaringen ministären Löven överlämnade till riksdagen hösten 2015. Det var första gången samerna överhuvudtaget nämnts i en regeringsförklaring någonsin – Palme ler nog i sin himmel.

Ett annat Sverige

Det finns många eftermälen kring epoken Olof Palme och många debattörer menar nog att Olof Palme stod för ett annat Sverige än de hans efterträdare i SAP och borgerligheten gemensamt utformat.