Pressmeddelande

Publicerad 29 februari 2016

Subtilt rasistisk vinkling av nyheter i lokala medier i Norrbotten

Allt oftare kan vi samer se en subtil rasistisk vinkling av nyheter om samer eller om företeelser som rör samiska frågor.

Norrländska Socialdemokraten (NSD) hade under fredagskvällen på internetmedia följande rubrik om vådaskjutningen i Gällivarefjällen:

Vådaskjutning i renvaktarstuga – Gällivare – NSD.se” och fortsatte med att ” En person i en renvaktarstuga har vådaskjutit sig”.

Rubriken och textinnehållet överensstämde inte alls – men den som är oinsatt i vad saken gällde fick naturligtvis en bild av att det är samer som är skjutglada. I senare artiklar visar det sig att en jägare (inte same) vådaskjutit sig och brutit sig in i en renvaktarstuga i området i avvaktan på räddningshjälp.

Sametinget har också uppmärksammat det subtila rasistiska vinklingen av lokala medier vid sitt senaste plenummötet i Gällivare. De aktuella chefredaktörerna slog naturligtvis ifrån sig kritiken.

  • Att korrekt återge händelser som nyheter för den stora allmänheten är ju enligt min mening en förutsättning för både de skrivna och de internetbaserade mediernas trovärdighet. Att medvetet och subtilt vinkla nyheter – som exemplet om vådaskjutningen i Gällivare – kan inte tolkas på annat sätt än att NSD vill förmedla en bild/en nyhet som möjliggör för allmänheten att få en felaktig bild av oss samer, säger Ingrid Inga, ordförande i Sámiid Riikkabellodat
  • Även NSD rapportering om Girjas-domen är en uppvisning av hur en dom byggd på juridiska sakargument kan politiserades av lokala medier kanske med syfte att vigla upp opinionen i framförallt Malmfälten. Av NSDs rapportering kan allmänheten få uppfattningen att den juridiska domen vid Gällivare tingsrätt är felaktig. Därmed har NSD också kunnat förmedla en bild av ett korrupt rättsväsendet och att demokratin är osidosatt. Även denna rapportering har av oss samer uppfattats som rasistisk.

Att nyheter förmedlas på det sätt som NSD gör, är att odla och vidmakthålla rasism, säger Ingrid Inga, ordförande för Sámiid Riikkabellodat.