Archive For 15 februari 2016

Sanning med modifikation och brist på källkritik

By |

Publicerad 2016-02-15 ”Det är första gången som statsministern träffar Sametinget.” Den 10 februari 2016 träffade Sametingets styrelseordförande Håkan Jonsson, Jakt- och fiskesamerna, och kanslichef Anja Taube, Sveriges statsminister Stefan Löven. I en artikel samma dag på Sameradions hemsida kunde man läsa att ”Det är första gången som statsministern träffar Sametinget.” Huruvida det är en utsago…

Read more »

Buorre sámi álbmotbeaivi! Välgångsönskningar på samiska nationaldagen!

By |

Buorre sámi álbmotbeaivi! Välgångsönskningar på samiska nationaldagen!

Publicerad 2016-02-06

Read more »

Pressmeddelande

By |

Publicerat 5 februari 2016 Historisk dom vid Gällivare tingsrätt. Gällivare tingsrätt har den 3 februari 2016 meddelat en historisk dom om samiska jakt- och fiskerättigheter ovan odlingsgränsen i Girjas sameby. I sin motivering har tingsrätten bl a åberopat långvarigt samiskt brukande (urminnes hävd) inom Girjas sameby som juridisk rättsgrund för samernas jakt- och fiskerätt. – Sámiid…

Read more »

Historisk tingsrättsdom i Girjas-målet

By |

Publicerat 3 februari 2016 Gällivare tingsrätt har idag avkunnat dom i det s k Girjasmålet d v s frågan om Girjas sameby eller staten har ensamrätt till jakt och fiske inom samebyn. Motiveringen för domen berör många aspekter och därför kommer domen att behöva analyseras i sin helhet. Här ges en kort sammanfattning av domen:…

Read more »

Girjasmålet – rond 1

By |

Publicerad 2016-02-02 Dagen D Onsdagen den 3 februari 2016 kommer domen i det s.k Girjasmålet mellan Girjas sameby och den svenska staten att avkunnas av Gällivare tingsrätt. Att skriva domen har tagit längre tid än tingsrätten bedömde inledningsvis, vilket inte är så märkligt. Oavsett hur nu domslutet blir har domstolens ledamöter haft ett komplicerat mål…

Read more »