Dags att göra upp med Sveriges koloniala förflutna

Dags att göra upp med Sveriges koloniala förflutna

Publicerad 2016-03-07

Uppmärksammad artikel på DN-debatt

I en uppmärksammat inlägg i DN-debatt i Dagens Nyheters den 6 mars 2016 argumenterar Antje Jackelén, ärkebiskop i Svenska kyrkan
och Sylvia Sparrock, ordförande i Samiska rådet i Svenska kyrkan för att Sveriges inrättar en sannings- och försoningskommssion för att
hantera sin historiska skuld till samerna och för att kunna vara trovärdig i frågor som rör mänskliga rättigheter.

Trovärdighet

I artikeln framhåller Jackelén oc Sparrock att Sverige gärna talar varmt om respekten för mänskliga rättigheter och i internationella fora uppmanar vi andra länder att ta större ansvar, men, för att kunna vara trovärdig i frågor som rör mänskliga rättigheter måste Sverige hantera sin historiska skuld till samerna, precis som andra länder med urfolk gör och har gjort.Respekten för mänskliga rättigheter används till och med som ett argument i de svenska strävandena att få en eftertraktad plats i FN:s säkerhetsråd. I artikeln konstateras att Svenska kyrkan har del i Sveriges koloniala arv och som ett led i kyrkans självrannsakan kommer nu flera publikationer, dels den så kallade nomadskoleboken som innehåller äldre samers vittnesmål från tiden i nomadskolan, dels en vetenskaplig vitbok i två band om den historiska relationen till samerna, framtagen av Umeå universitet på uppdrag av Svenska kyrkan (kommer i månadsskiftet mars-april). Vitboken ska kompletteras med en sammanfattande populärvetenskaplig bok som även kommer att innehålla teologiska texter om försoning. Tillsammans med boken om nomadskolan utgör denna vitbok ett välbehövligt material om mörka kapitel i svensk historia och om Svenska kyrkans speciella roll i denna.

Inrätta en sannings- och försoningskommission

Svenska kyrkans arbete kan vara en början för att läka majoritetssamhällets relation med samerna, menar Jackelén och Sparrock, men det behövs mycket mer. Även staten behöver rannsaka sitt historiska agerande mot samerna. Därför behöver staten inrätta en sannings- och försoningskommission så som Sametinget och Diskrimineringsombudsmannen föreslagit menar Jackelén och Sparrock.

”Om vi vill att mänskliga rättigheter ska vara styrande, då måste vi ta frågorna om historisk skuld på allvar. Uppgörelsen med en historia av kolonialism, benämnandet av ondska och smärta samt byggandet av ömsesidiga, respektfulla och rättvisa relationer kostar på. Det krävs mod och klarsynthet i detta arbete och det finns inga snabba lösningar. Men de möjligheter som nu finns får inte försittas, varken av kyrkan eller av staten” menar Antje Jackelén, ärkebiskop i Svenska kyrkan och Sylvia Sparrock, ordförande i Samiska rådet i Svenska kyrkan avslutningsvis i artikeln i DN-debatt den 6 mars 2016.

Svenska Kyrkan tar kommandot

Svenska Kyrkan har genom ärkebiskopen Antje Jackelén de senaste året blivit den mest artikulerade, profilerade och konstruktiva kritikern av den officiella svenska samepolitiken. I motsats till Sametingets styrelseordförande Håkan Jonsson verkar den Svenska Kyrkan både ha en strategi och verktyg för kunna ingångsätta en försoningsprocess i tanke och handling. Håkan Jonsson borde nog ta kontakt med Antje Jackelén, ärkebiskop i Svenska kyrkan och Sylvia Sparrock, ordförande i Samiska rådet i Svenska kyrkan för att både få fart och innehåll i en den kommande sannings- och försoningskommissionen.

Det är också kanske på tiden att vi tar kyrkovalet på allvar, utan att därför förringa de kommande Sametingsvalet.

http://www.dn.se/debatt/dags-att-gora-upp-med-sveriges-koloniala-forflutna/