Archive For 17 april 2016

Kallelse till årsstämma med Sámiid Riikkabellodat

By |

Publicerat 17 april 2016 Sámiid Riikkabellodat håller årsstämma söndagen den 29 maj 2016, kl 18.00 på Samegården, Brytaregatan 14 i Kiruna. Dagordning 1.  Öppnande av årsstämma 2.  Val av mötesordförande för årsstämman 3.  Val av sekreterare för årsstämman 4.  Val av två justeringspersoner 5.  Styrelsens verksamhetsberättelse och ekonomisk rapport år 2015 6.  Revisionsberättelse år 2015 7….

Read more »