Styrelseordförande Håkan Jonssons ”härdsmälta”

Styrelseordförande Håkan Jonssons ”härdsmälta”

Publicerad 2016-04-27

Uppmärksamheten kring 30 års dagen av Tjernobylolyckan

Med anledning av att det den 26 april var 30 år sedan kärnkraftsolyckan i Tjerbobyl ägde rum uppmärksammades detta på olika sätt. Eftersom det drabbade delar av en samiska befolkningen, primärt i Norge och Sverige uppmärksammades detta av samiska media.

Demagogi – utan invändningar

I SR Sameradion sändningar den 26 april uppmärksammades detta på olika sätt. Ett programinslag var en intervju med Sametingets styrelseordförande Håkan Jonsson. Sin vana trogen tog han upp den svenska samepolitikens ensidiga fokusering på de renskötande samernas situation, vilket i sak inte är något märklig, utan något numera i stort sätta alla i det offentliga samtalet är eniga om. Det lite märkliga var att han kopplade ihop detta med olyckan i Tjernobyl och dess konsekvenser för rennäringen. Han menade att det stöd som rennäringen fick och får är pga av det radioaktiva nedfallet också styrdes av den officiella samepolitikens ensidiga renskötsel- fokusering, eftersom inga samer utanför rennäringen fick något stöd eller kompensation för merkostnader och problem. Eftersom han inte fick några följdfrågor där han ombands att förklara och problematisera sin utsagor, fick han stå emotsagd.

Högsta möjliga tystnad

Sametinget styrelseordförande Håkan Jonsson har sedan han valdes till denna position, genomgått en personförändring. Från att tidigare varit en högprofilerad samepolitiker med tydliga positioner, tydligt artikulerade, har han som styrelseordförande efterhand blivit tystare och initiativ har sinat. Enligt egen utsaga föredra han att arbeta i de tysta. Han träffade Sveriges statsminister Löven för någon månad sedan och varken Håkan Jonnson eller Löven redovisade innehållet i sina diskussioner eller vad man kommit överens om. Tystnaden var påtagliga och det verkade nästan som både statsminister Löven och Sametingets styrelseordförande sammanträffande var ett sätt att skapa en illusion att de sker saker och ting i samepolitiken. I detta fall var är det nog Håkan Jonsson som har ett större problem med sin trovärdighet än Sveriges statsminister, i vart fall denna fråga.

Härdsmältan

Kopplingen mellan olyckan i Tjernobyl och svensk samepolitik som Håkan jonsson försöker frammana är intressant både i sak och som i en studie i demagogi. Demagogi fungerar ofta om den får stå emotsagd och sväljs okritiskt. I det avseende fungerade Håkan Jonsson demagogiska utspel väldigt bra. I sak är bara att konstatera att både jordbruket och rennäringen efter beslut av både Sveriges regering och riksdag fått försäkringar att stå skadelösa med anledning av olyckan i Tjernobyl både både kort och lång sikt. Det är kanske nödvändigt i detta sammanhang att påpekat stödet och kompensationen till rennäring inte var ett stöd till samerna som grupp eller folk, utan ett stöd till en näring på samma sätt som stödet till jordbruket var utformat. Till saken hörde också att ansvariga myndigheter i det berörda länen, framförallt då länsstyrelsen i berörda länen kompenserade medborgare, samer som icke samer med penningmedel för ersättning för bortfall från inkomster från bärplockning. Detta skedde dock endast det första åren och det var då frågan relativt stora summor.

Ett friskhetstecken

Mot bakgrund av Sametinget styrelseordförande Håkan Jonsson långvarigt tystnad var hans uttalande om kopplingen mellan svensk samepolitik och olyckan i Tjernobyl, om än krystad, ett friskhetstecken. Han lät som den ”gamle” Håkan Jonsson. Det senaste åren har man nästan fått intrycket att hans position som styrelseordförande varit så tyngande eller oinspirerande att han efterhand tystnat. Det är möjligt att det har varit mer inspirerande att jaga älg i Västerbottens fjällvärld eller jaktmarker i Kanada, vem vet.