Sámiid Riikkabellodats årsstämma 2016

Publicerat 2016-04-29

Medlemmar och sympatisörer kallas/inbjuds till årsstämman som hålls i Kiruna på Samegården (Brytaregatan 14) söndagen den 29 maj kl 18.00

Dagordning

 1. Öppnande av årsstämman
 2. Val av mötesordförande för årsstämman
 3. Val av sekreterare för årsstämman
 4. Val av två justeringspersoner
 5. Styrelsens verksamhetsberättelse och ekonomisk rapport år 2015
 6. Revisionsberättelse år 2015
 7. Fråga om ansvarsfrihet för styrelse
 8. Förslag till budget för verksamhetsåret år 2016
 9. Val av ordförande för 2016
 10. Val av 3 ledamöter till styrelsen 2016-2017
 11. Val av två revisorer och en ersättare 2016
 12. Val av 3 ledamöter och en ersättare till Valberedning 2016
 13. Motioner
 14. Information från Sametinget
 15. Avslutning av årsstämman

VÄLKOMMEN

Partistyrelsen