Partiet Jakt- och fiske – Ett parti i kris ?

Partiet Jakt- och fiske – Ett parti i kris ?

Publicerat 2016-05-20

Strategi inför sametinget valet 2017

Partiet Jakt-och fiske årsmöte kommer att äga rum under helgen i Storuman. I en kommentar i Sameradion säger partiledaren Håkan Jonsson, tillika styrelseordförande i Sametinget att årsmötets huvudnummer är partiet strategi inför de kommande Sametingsvalet 2017.

Stor frustration i den samiska väljarkåren.

Det är nog många som hade vissa förhoppningar att det skulle bli en nyordning och en nytändning när Håkan Jonsson tillträdde som styrelseordförande i Sametinget. Alla förhoppningarna har nog grusats och detta har skapad stor frustration i den samiska väljarkåren och minst bland Håkan Jonsson väljare. Det har blivit lite av att av guld blev det bara sand.

Av agitatorn blev det bara en politisk byråkrat

Under sin tid som politiker i Sametinget sedan 1993 har Håkan Jonsson genomgått en stor förvandling både politiskt och hur agerat som politiker. Av den orädde oppositionspolitiker som ibland inte var så noga med sanning och konsekvens ser vi nu en politiker ligger lågt, sällan tar initiativ, uttalar sig byråkratiskt och tar inte själv något ansvar för den politiska stiltjen i Sametinget. Sametingets ledning har under hans tid blivit allt mer sluten. Han har i något sammanhang på senaste tiden sagt att han arbetet i det tysta. Han har träffat Sveriges statsminister och varken han eller statsministern kommenterade innehållet i innehållet i samtalen – snacka om talande tystnad.

Oroande avhopp i partiet

Den senaste tiden flera ledamöter i nyckelpositioner i Sametinget hoppat av och med lite diffusa motiv. Kulturrådets ordförande Karin Mannela är ett exempel på detta. Ett annat märkligt avhopp är Valnämnden ordförande Birgitta Puono. Partiet Jakt-och fiske är det parti som både haft den längst sittande partiledaren i Håkan Jonsson och den största omsättningen av ledamöter. Ledamöterna har kommit och gått i partiet och påfallande många av dessa som profilerat sig i Sametinget har hoppat av eller gått över till andra partier.
Mot den bakgrunden blir det intressant se hur nomineringsprocessen inför nästa val kommer
att utveckla sig. Det är lite Högsta Sovjet över det hela.

Kommer Håkan Jonsson avgå?

Mot bakgrund att Håkan Jonsson nu suttit som partiledare i partiet Jakt- och Fiske sedan Sametinget tillkomst 1993 får man ställa sig frågan om han fått nog. Huruvida han kommer att fortsätta som partiledare har inget frågan honom offentligt, inte ens media. Risken att partiet skulle sparka honom som partiledare är osannolikt, efter som partiet sedan 1993 styrts av honom. Mot bakgrund av att han misslyckats med att få fart på Sametingets politik och hamnat skuggan, både medialt och annars är risken stor att valet blir ett misslyckande.
Hur förlåtande partiet Jakt- och Fiske väljarkår kommer att vara återstår att se och den andra frågan blir hur väl oppositionen kan mobilisera sina sympatisörer. Risken han löper med att fortsätta i samepolitiken är att han vid en eventuell valförlust blir den store förloraren. Skulle han nu eventuellt vara äregirig är det nog klokt av att avgå när man är på topp. Visst kan man spekulera, men som alla vet hör inte alltid politik och logik ihop.